Strona główna repozytorium

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego uniwersytetu. Zaczęliśmy w 2012 r. od budowania kolekcji doktoratów. Zawiera ona najnowsze rozprawy, obronione na UW od października 2012 r. Doktoraty wraz z recenzjami są tu dostępne na co najmniej 10 dni przed obroną.

Od listopada 2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora UW z dn. 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich rozprawy są przekazywane do RUW automatycznie z Archiwum Prac Dyplomowych UW. Zatem osoby, które przesłały rozprawę do APD nie muszą samodzielnie deponować doktoratu w Repozytorium.

Autorzy doktoratów obronionych przed 1 października 2013 r., których rozprawa nie została zdeponowana w APD, nadal mogą samodzielnie dodać doktorat do repozytorium. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z redakcją repozytorium.buw@uw.edu.pl.

Natomiast pozostałe teksty naukowe można umieszczać w ogólnopolskim Repozytorium CeON.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w zakładce Repozytorium UW.

Warto przeczytać:

Kolekcje w repozytorium

Wybierz kolekcję, którą chcesz przeglądać.

Ostatnio dodane

 • Ivanou, Uladzislau (2017-04-19)
  Упершыню ў мовазнаўчым і сацыялінгвістычным полі Беларусі прадпрымаецца глябальная, шматвэктарная і міждысцыплінарная спроба сыстэматызацыі і пашы¬рэньня веды аб фэмінізацыі мовы. Зьява фэмінізацыі назваў пасадаў разглядаецца ...
 • Bożek, Diana (2017-10-20)
  Rozprawa doktorska prezentuje zagadnienia związane z zabezpieczeniem roszczeń pacjentów za pomocą ubezpieczeń. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu i wniosków. Podstawową metodą badawczą jest metoda ...
 • Suski, Paweł (2016-12-05)
  StreszczenieTematem rozprawy doktorskiej jest problematyka stowarzyszenia w polskim prawie cywilnym, która nie była dotychczas przedmiotem szerszej analizy w naszym piśmiennictwie.Rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów. W ...
 • Roman-Rawska, Katarzyna (2017-05-18)
  Rozprawa dotyczy nowego realizmu rozumianego jako najnowszy nurt w rosyjskim polu literackim, o którego swoistości stanowi przede wszystkim kryterium polityczności, a nie kryteria estetyczne. W pracy pokazany został proces ...
 • Kolasa, Aleksandra (2017-10-19)
  W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się procesowi starzenia się społeczeństwa. Składają się na niego trwały spadek dzietności oraz wydłużająca się średnia długość życia, procesy charakterystyczne dla wielu ...