Repository Home

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego uniwersytetu. Zaczęliśmy w 2012 r. od budowania kolekcji doktoratów. Zawiera ona najnowsze rozprawy, obronione na UW od października 2012 r. Doktoraty wraz z recenzjami są tu dostępne na co najmniej 10 dni przed obroną.

Od listopada 2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora UW z dn. 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich rozprawy są przekazywane do RUW automatycznie z Archiwum Prac Dyplomowych UW. Zatem osoby, które przesłały rozprawę do APD nie muszą samodzielnie deponować doktoratu w Repozytorium.

Autorzy doktoratów obronionych przed 1 października 2013 r., których rozprawa nie została zdeponowana w APD, nadal mogą samodzielnie dodać doktorat do repozytorium. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z redakcją repozytorium.buw@uw.edu.pl.

Natomiast pozostałe teksty naukowe można umieszczać w ogólnopolskim Repozytorium CeON.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w zakładce Repozytorium UW.

Warto przeczytać:

Collections in repository

Select a collection to browse.

Recently Added

 • Adamowski, Jarosław (2016-06-30)
  Ocena skutków regulacji (OSR) jest dynamicznie rozwijającą się metodą analizowania polityki publicznej, która pozwala rządzącym na przewidywanie skutków planowanych regulacji jeszcze przed ich wcieleniem w życie. Badania ...
 • Świetlikowska, Agnieszka (2016-06-29)
  Eksperymenty opisane w niniejszej pracy dotyczyły syntezy tlenku grafenu i jego redukcji metodami chemicznymi i elektrochemicznymi w celu wykorzystania otrzymanego materiału jako podłoża dla lakazy (Lac) i peroksydazy ...
 • Trawiński, Arkadiusz (2016-06-29)
  In the dissertation it is shown that the front-form (FF) theory equipped with the renormalization group procedure for effective particles (RGPEP) leads to two descriptions of the hadron. The one is called the complete and ...
 • Świeżewska, Bogumiła Natalia (2016-06-28)
  In this dissertation Two-Higgs-Doublet Models (2HDMs) with a Z2-symmetric scalar potential are studied from different perspectives. Two kinds of models, which differ by the choice of the vacuum state, are analysed. One of ...
 • Cholawo-Sosnowska, Kamila (2016-06-27)
  Praca dotyczy obecności Frontu Narodowego w systemie politycznym Francji w okresie 1972-2012. Wybór tematu rozprawy podyktowany był zamiarem przedstawienia refleksji nad rolą i miejscem na scenie politycznej jednego z ...