Browse by document department

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Browse by document department

Sort by: Order: Results:

 • Grochowska-Wasilewska, Anna (2020-01-28)
  Przedmiotowa praca poświęcona jest problematyce uczestnictwa zakładów ubezpieczeń zobowiązanych do pokrycia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przez przestępstwo oraz tych, które naprawiły szkodę w procesie karnym. Wskazanym ...
 • Żółtak, Urszula (2017-10-10)
  Streszczenie pracy doktorskiej „Zasada prawdy materialnej w procesie karnym” Przedmiotem pracy doktorskiej jest ujęcie zasady prawdy materialnej na gruncie aktualnych zmian procesu karnego. Praca składa się z ...
 • Stefańska, Blanka (2013-05-15)
  Streszczenie Praca ma charakter komparatystyczny. Poświęcona jest zatarciu skazania w polskim i hiszpańskim prawie karnym. Jednej z instytucji prawa karnego, która ma istotne znaczenie społeczne, gdyż niweluje następstwa ...
 • Czapliński, Mariusz (2014-12-15)
  Praca doktorska pod tytułem „Zawieszenie postępowania karnego w teorii i praktyce” dotyczy instytucji karnego prawa procesowego. Zawieszenie postępowania jest instytucją tradycyjną i było uregulowane w każdym obowiązującym ...
 • Piaskowska, Olga Maria (2013-02-28)
  Celem pracy było wykazanie, że prejudycjalne rozstrzygnięcia administracyjne wywołują konstytutywny skutek w procesie karnym, chociaż według Kodeksu postępowania karnego przypisuje się im znaczenie deklaratoryjne. W mojej ...

Search Repository

Browse

My Account