Przeglądaj według wydziału

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Przeglądaj według wydziału

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Pożaroszczyk, Dariusz (2014-01-06)
  System bezpieczeństwa wewnętrznego, dla którego właściwa organizacja procesu karnego ma znaczenie fundamentalne stanowi jeden z najważniejszych elementów współczesnego demokratycznego państwa prawnego. Przeciwdziałanie ...
 • Kartasińska, Ewa (2017-06-20)
  Organy procesowe coraz chętniej korzystają z opinii kompleksowych z zakresu badań daktyloskopijnych i genetycznych, co wynika z coraz większych możliwości badawczych obu dyscyplin kryminalistycznych. Wykonanie ekspertyzy ...
 • Kucharski, Mateusz (2017-06-09)
  Istotą rozważań w pracy stało się ukazanie przydatności wykorzystywania modus operandi w kontekście jednego z najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw przeciwko mieniu - kradzieży z włamaniem. W strukturze przestępstw ...
 • Morgała, Dominik (2015-01-20)
  W rozprawie Autor zamierzał wykazać, że przy rozstrzyganiu na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP kolizji chronionych interesów prawnych, należy zestawiać ze sobą interes jednostki obejmujący ochronę jej prywatności, ...
 • Ferenz, Jerzy (2016-10-12)
  Celem niniejszej pracy doktorskiej było rozstrzygnięcie w przedmiocie legalności, bądź bezprawności operacji korekty płci na gruncie polskiego prawa karnego, a także ustalenie, czy można osobie przeprowadzającej tego typu ...
 • Dalecka, Agnieszka (2017-06-02)
  Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. „Prawne i kryminalistyczne aspekty przestępstw korupcyjnych” W rozprawie doktorskiej pt. „Prawne i kryminalistyczne aspekty przestępstw korupcyjnych” dokonano analizy materialno - ...
 • Domagała, Marek (2014-10-15)
  Praca doktorska składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono konstytucyjne ujęcie prawa do informacji. Oprócz omówienia treści tego konstytucyjnego prawa (tj. określenie podmiotu uprawnionego, ...
 • Borchólski, Karol (2015-10-06)
  Streszczenie rozprawy doktorskiej „Problematyka przestępczości chuliganów piłkarskich w Polsce”. mgr Karol Borchólski Środowisko pseudokibiców było tematem wielu opracowań autorstwa zarówno psychologów jak i socjologów, ...
 • Szczucki, Krzysztof (2013-12-27)
  Celem przyświecającym poszukiwaniom towarzyszącym pisaniu omawianej pracy doktorskiej było znalezienie metody takiego konstruowania prawa karnego i prowadzenia jego wykładni, aby osoby poddane tej regulacji, nawet bez ...
 • Szewczyk, Marcin Janusz (2014-10-16)
  Rozprawa doktorska poświęcona jest jednej z najważniejszych instytucji prawnych procesu karnego, za którą należy uznać zakaz reformationis in peius. Wybór tematu został podyktowany doniosłością prawną i praktyczną tej ...
 • Stefańska, Blanka (2013-05-15)
  Streszczenie Praca ma charakter komparatystyczny. Poświęcona jest zatarciu skazania w polskim i hiszpańskim prawie karnym. Jednej z instytucji prawa karnego, która ma istotne znaczenie społeczne, gdyż niweluje następstwa ...
 • Czapliński, Mariusz (2014-12-15)
  Praca doktorska pod tytułem „Zawieszenie postępowania karnego w teorii i praktyce” dotyczy instytucji karnego prawa procesowego. Zawieszenie postępowania jest instytucją tradycyjną i było uregulowane w każdym obowiązującym ...
 • Piaskowska, Olga Maria (2013-02-28)
  Celem pracy było wykazanie, że prejudycjalne rozstrzygnięcia administracyjne wywołują konstytutywny skutek w procesie karnym, chociaż według Kodeksu postępowania karnego przypisuje się im znaczenie deklaratoryjne. W mojej ...

Szukaj w repozytorium

Przeglądaj

Moje konto