Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Recent Submissions

 • Wygocki, Piotr (2019-12-30)
  This dissertation is devoted to various aspects of the nearest neighbors search. The nearest neighbor related techniques are applied in diverse areas including computational geometry, databases, robotic sensing, DNA ...
 • Kociumaka, Tomasz (2019-12-30)
  Rozprawa dotyczy zapytań wewnętrznych w tekstach, czyli rozwiązywania klasycznych problemów algorytmiki tekstów dla podsłów danego słowa. Formalnie, zadanie polega na wstępnym przetworzeniu statycznego słowa T długości n ...
 • Łasica, Michał (2019-12-30)
  This dissertation is a collection of several results in mathematical analysis of solutions to quasilinear parabolic partial differential equations with very singular diffusion. By this, we mean that the diffusivity is ...
 • Miśkiewicz, Michał (2019-12-05)
  Tematem niniejszej pracy są osobliwości minimalizujących przekształceń harmonicznych o wartościach w zamkniętej rozmaitości, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń w sferę S 2 . Z de nicji są to przekształcenia z ...
 • Jarmolińska, Aleksandra (2019-11-04)
  In this work we present several algorithmic approaches designed to help researchers in the study of various orders of protein structure. To facilitate the study of molecular sequence evolution we present an algorithm for ...