Determinacja losu komórek i udział białek powierzchniowych w powstawaniu pierwotnej endodermy w przedimplantacyjnym zarodku myszy

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics