A DFT Approach to van der Waals Complexes via Interacting Monomer Densities

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chałasiński, Grzegorz
dc.contributor.author Rajchel, Łukasz
dc.date.accessioned 2012-11-09T15:24:01Z
dc.date.available 2012-11-09T15:24:01Z
dc.date.issued 2012-11-09
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/106
dc.description.abstract W pierwszej części pracy przestawiono bifunkcjonalne podejście do energii dimeru oparciu o teorię funkcjonału gęstości (\textit{density functional theory},~DFT). W podejściu tym jako rezultat uzyskuje się supermolekularną energię oddziaływania DFT. Tę samą energię można uzyskać wykonując standardowe obliczenia supermolekularne w metodzie Kohna-Shama~(KS), jednakże moje podejście pozwala na podział energii oddziaływania na część będącą odpowiednikiem energii Heitlera-Londona~(HL) (nazwaną DFT-owską energią HL) oraz wkład deformacyjny. Jednym z potencjalnych zastosowań bifunkcjonalnego podejścia do równań KS jest możliwość analizy energii oddziaływania i diagnostyka funkcjonałów DFT. Najważniejszym zastosowaniem metody bifunkcjonału w mojej pracy jest wyprowadzenie bezdyspersyjnej energii oddziaływania w DFT. Mój pomysł polega na zastąpieniu pełnego oddziaływania wymienno-korelacyjnego występującego w podejściu bifunkcjonalnym przed dokładną wymianę, tj. energię wymienną obliczaną tak, jak w metodzie Hartree'ego-Focka~(HF), ale z użyciem orbitali KS. Same monomery z kolei opisane są pełnym potencjałem wymienno-korelacyjnym. Z fizycznego punktu widzenia elektrony w obrębie monomerów są skorelowane, natomiast pomiędzy --- nie. Dzięki temu efekt dyspersyjny, a więc efekt międzymonomerowej korelacji, zostaje usunięty. Energia całkowita uzyskana jest przez dodanie do bezdyspersyjnej energii dyspersji uzyskanej np. w metodzie sprzężonych równań KS (\textit{coupled Kohn-Sham},~CKS). Porównanie wyników uzyskanych w moim podejściu z dokładnymi, doświadczalnymi danymi dla serii układów jest zadowalające i jest wyznacznikiem poprawności metody. Należy podkreślić, że moja metoda nie zawiera \emph{żadnych} parametrów empirycznych.
dc.language.iso en
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject energia bezdyspersyjna
dc.subject dyspersja
dc.subject teoria funkcjonału gęstości
dc.subject oddziaływania międzycząsteczkowe
dc.subject dispersionless
dc.subject dispersionfree
dc.subject dispersion
dc.subject density functional theory
dc.subject intermolecular interactions
dc.subject.lcsh Van der Waals forces.
dc.title A DFT Approach to van der Waals Complexes via Interacting Monomer Densities
dc.title.alternative Metoda oddziałujących gęstości monomerowych i jej zastosowanie do kompleksów van der Waalsa
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Łukasz Rajchel
dc.contributor.department Wydział Chemii
dc.date.defence 2010-10-29

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics