Rok 1948 w stosunkach polsko – węgierskich, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 31 stycznia 1948 roku <w świetle tekstów>

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bojar, Bożenna
dc.contributor.author Grad, Marcin
dc.date.accessioned 2015-05-29T13:56:30Z
dc.date.available 2015-05-29T13:56:30Z
dc.date.issued 2015-05-29
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1134
dc.description.abstract Rok 1948 w stosunkach polsko – węgierskich, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 31 stycznia 1948 roku <w świetle tekstów>. Przedmiotem analizy są przede wszystkim przemówienia węgierskich polityków z de-baty ratyfikacyjnej polsko-węgierskiej Konwencji Kulturalnej, jaka odbyła się 4 marca 1948 roku. W celu uzupełnienia sięgam także do artykułów prasowych z 1948 roku dotyczących stosunków polsko-węgierskich, w tym samej Konwencji, do przemówień z debaty parlamen-tarnej poświęconej polsko-węgierskiemu układowi o przyjaźni, współpracy i wzajemnej po-mocy (podpisany 18 czerwca 1948 roku, debata w węgierskim parlamencie odbyła się 8 lipca tego samego roku), do wystąpień węgierskich deputowanych z posiedzeń parlamentarnych dotyczących ratyfikacji podobnych umów zawieranych między Węgrami a państwami socja-listycznymi (Bułgaria, Rumunia, Związek Radziecki), a także innych tekstów (jak na przykład praca „Munkásosztály és nemzet” ~ „Klasa robotnicza i naród”, autorstwa węgierskiej marksistowskiej historyk Erzsébet Andics).
dc.rights 10daysAccess
dc.title Rok 1948 w stosunkach polsko – węgierskich, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 31 stycznia 1948 roku <w świetle tekstów>
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Joanna Dominowska
dc.contributor.department Wydział Neofilologii
dc.date.defence 2015-06-10

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics