"Kontekstowe i językowe uwarunkowania komunikacji w triadzie głuchy - tłumacz - słyszący"

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duszak, Anna, Prof. dr hab.
dc.contributor.author Kalata-Zawłocka, Aleksandra
dc.date.accessioned 2015-08-04T09:58:47Z
dc.date.available 2015-08-04T09:58:47Z
dc.date.issued 2015-08-04
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1196
dc.description.abstract Przedmiotem rozprawy jest język migowy, społeczność g/Głuchych i komunikacja między osobami g/Głuchymi i słyszącymi jako przykład transferu międzyjęzykowego i międzykulturowego. Celem pracy jest przedstawienie fenomenu języka migowego i jego tłumaczenia od strony teoretycznej i praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Języka Migowego i kontekstu jego społecznego funkcjonowania. Część teoretyczna pracy opiera się na trzech założeniach. Po pierwsze, głuchota jest zjawiskiem społeczno-kulturowym wyznaczającym określony typ uczestnictwa w życiu społecznym. Po drugie, język migowy jest językiem naturalnym, wykazującym cechy występujące w językach fonicznych i stanowiącym narzędzie komunikacji dla swoich użytkowników na wzór tego, jak funkcjonuje język foniczny w środowisku osób słyszących. Po trzecie, tłumaczenie pomiędzy językiem migowym a fonicznym jest przykładem transferu międzyjęzykowego (i intersemiotycznego), wykazującego znamiona przekładu ustnego. Przedstawiona w pracy próba opisu komunikacji w triadzie: g/Głuchy – tłumacz – słyszący nie jest wyczerpująca. Stanowi zaledwie pierwszy krok na drodze do uzyskania wiedzy o tym, jak realizowane są w Polsce szczególne potrzeby komunikacyjne takich grup społecznych jak g/Głusi. Analiza faktycznego stanu tłumaczenia języka migowego może pomóc w kształtowaniu warunków, które powinny zostać spełnione, aby komunikacja pomiędzy światem g/Głuchych a słyszących zapewniła g/Głuchym obywatelom równoprawne i satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu społecznym naszego kraju.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject komunikacja
dc.subject przekład
dc.subject tłumaczenie
dc.subject głusi
dc.subject język migowy
dc.title "Kontekstowe i językowe uwarunkowania komunikacji w triadzie głuchy - tłumacz - słyszący"
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Aleksandra Kalata-Zawłocka
dc.contributor.department Wydział Lingwistyki Stosowanej
dc.date.defence 2015-06-09

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics