Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bilewska, Katarzyna
dc.contributor.author Wach-Pawliczak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-02-17T00:05:37Z
dc.date.available 2016-02-17T00:05:37Z
dc.date.issued 2016-02-16
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1423
dc.description.abstract Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest określenie charakteru prawnego instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem praktyki jej stosowania w orzecznictwie sądowym. Wyłączenie wspólnika jest szczególnym środkiem prawnym, pozwalającym na sanację stosunków w spółce z o.o., w sytuacji gdy nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu wywołane zostały „ważnymi przyczynami”, leżącymi po stronie jednego bądź kilku wspólników. Instytucja ta zapewnia ochronę bytu prawnego spółki z o.o. jako organizacji. Analizie i wykładni zostały poddane źródła prawa regulujące instytucję wyłączenia wspólnika. Nade wszystko stanowiące jej trzon art. 266-269 k.s.h. Na przewidzianą w kodeksie spółek handlowych regulację prawną tej instytucji składają się nie tylko przepisy o charakterze materialnoprawnym, lecz także procesowym. Konieczne było zatem omówienie zagadnień związanych z postępowaniem sądowym w sprawie o wyłączenie wspólnika. Wykorzystana została również metoda prawno-porównawcza. Analizie poddane zostały przepisy prawa obcego (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia) regulujące instytucje zbliżone do wyłączenia wspólnika.W rozprawie dowiedziono, że ustawodawca, formułując treść art. 266-269 k.s.h., odpowiednio wyważył konkurujące ze sobą wartości, którymi są – z jednej strony – prawa wyłączanego wspólnika oraz – z drugiej strony – interes i prawa spółki oraz jej pozostałych wspólników.
dc.description.abstract Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest określenie charakteru prawnego instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem praktyki jej stosowania w orzecznictwie sądowym. Wyłączenie wspólnika jest szczególnym środkiem prawnym, pozwalającym na sanację stosunków w spółce z o.o., w sytuacji gdy nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu wywołane zostały „ważnymi przyczynami”, leżącymi po stronie jednego bądź kilku wspólników. Instytucja ta zapewnia ochronę bytu prawnego spółki z o.o. jako organizacji. Analizie i wykładni zostały poddane źródła prawa regulujące instytucję wyłączenia wspólnika. Nade wszystko stanowiące jej trzon art. 266-269 k.s.h. Na przewidzianą w kodeksie spółek handlowych regulację prawną tej instytucji składają się nie tylko przepisy o charakterze materialnoprawnym, lecz także procesowym. Konieczne było zatem omówienie zagadnień związanych z postępowaniem sądowym w sprawie o wyłączenie wspólnika. Wykorzystana została również metoda prawno-porównawcza. Analizie poddane zostały przepisy prawa obcego (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia) regulujące instytucje zbliżone do wyłączenia wspólnika.W rozprawie dowiedziono, że ustawodawca, formułując treść art. 266-269 k.s.h., odpowiednio wyważył konkurujące ze sobą wartości, którymi są – z jednej strony – prawa wyłączanego wspólnika oraz – z drugiej strony – interes i prawa spółki oraz jej pozostałych wspólników.
dc.description.abstract The purpose of the thesis is to evaluate the legal nature of the expulsion of a shareholder from a limited liability company, including its application in the case law. This is a special legal remedy aimed at restoring the proper functioning of a limited liability company, when the deadlock of a company or other significant problems in running a company are caused by valid reasons concerning a given or several shareholders. The expulsion of the shareholder protects the legal existence of a limited liability company.In the thesis the sources of law regulating the expulsion of a shareholder were analysed and interpreted. Special attention was paid to articles 266-269 of the Polish Commercial Companies Code which form the core of this institution. Commercial Companies Code provides not only material law regulations, but also the basic procedural requirements for expulsion. Hence it was necessary to deal with issues related to the court proceedings on expulsion. In the thesis the comparative method has been also applied. Foreign law regulations (Germany, France, Great Britain, the Netherlands) concerning remedies similar to the expulsion of the shareholder were analysed. Research has shown that articles 266-269 of the Polish Commercial Companies Code adequately safeguard the competing interests at stake, which are – one the one hand – legal rights of the expelled shareholder and – on the other hand – rights and claims of the company and its remaining shareholders.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject prawo handlowe
dc.subject spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dc.subject wyłączenie wspólnika
dc.subject ważne przyczyny
dc.subject postępowanie o wyłączenie
dc.subject zabezpieczenie powództwa
dc.subject udziały
dc.subject cena przejęcia
dc.subject prawo handlowe
dc.subject spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dc.subject wyłączenie wspólnika
dc.subject ważne przyczyny
dc.subject postępowanie o wyłączenie
dc.subject zabezpieczenie powództwa
dc.subject udziały
dc.subject cena przejęcia
dc.subject company law
dc.subject limited liability company
dc.subject expulsion of a shareholder
dc.subject valid reasons
dc.subject expulsion proceedings
dc.subject security for a claim
dc.subject shares
dc.subject takeover price
dc.title Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
dc.title.alternative Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
dc.title.alternative The expulsion of a shareholder from a limited liability company.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016-02-29
dc.identifier.apd 21420
dc.description.osid 73929
dc.contributor.email g-m.wach@gazeta.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics