Stalking – przestępstwo uporczywego nękania

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gruza, Ewa
dc.contributor.author Kulik, Artur
dc.date.accessioned 2016-03-21T08:46:09Z
dc.date.available 2016-03-21T08:46:09Z
dc.date.issued 2016-03-21
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1470
dc.description.abstract Rozprawa ma za zadanie kompleksowo opisać zjawisko uporczywego nękania. W tym celu autor przybliża występowanie zjawiska uporczywego nękania na świecie oraz w Polsce. Przedstawia on genezę, różnice i podobieństwa w definicji oraz w przeciwdziałaniu temu zjawisku, jego stopniową penalizację, a także cechy wyróżniające przepisy poszczególnych państw. W swojej rozprawie opisuje i analizuje on występowanie tego zjawiska w Polsce oraz przedstawia możliwości prawne przeciwdziałania stalkingowi przed jego penalizacją. Praca zawiera także analizę prawną obecnie obowiązującego art. 190a k.k. oraz przybliża przebieg jego kryminalizacji. Autor także przedstawia dane o przestępstwie stalkingu w Polsce na podstawie własnych badań akt sądowych oraz dokonuje podziału przestępstwa uporczywego nękania według sposobu działania sprawcy. Rozprawa doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. We wstępie nakreślone są powody wybrania tematu oraz przedstawione są dwie hipotezy powyższej rozprawy (czy zjawisko uporczywego nękania wymaga oddzielnego przepisu karnego oraz czy polski przepis antystalkingowy jest wystarczając do zwalczania zjawiska?). Pierwszy rozdział zawiera definicję uporczywego nękania, jego występowanie oraz penalizacja na świecie. Drugi zajmuje się występowaniem tego zjawiska w naszym kraju. Trzeci rozdział podejmuje się próby analizy badań akt sądowych dotyczących art. 190a k.k., a czwarty dokonuje klasyfikację przestępstwa uporczywego nękania według modus operandi sprawcy. Zakończenie zawiera wnioski oraz podsumowanie rozprawy.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject harassment
dc.subject ofiara
dc.subject śledzenie
dc.subject regulacje prawne
dc.subject uporczywe nękanie
dc.subject Stalking
dc.title Stalking – przestępstwo uporczywego nękania
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Artur Kulik
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016-04-25

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics