Federalizm fiskalny a Unia Gospodarcza i Walutowa

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Nowak, Alojzy
dc.contributor.author Rosiak, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-04-30T00:06:25Z
dc.date.available 2016-04-30T00:06:25Z
dc.date.issued 2015-12-16
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1529
dc.description.abstract Niniejsza praca poświęcona została zagadnieniu federalizmu fiskalnego oraz możliwościom jego implementacji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. Na podstawie krytycznej analizy literatury z zakresu federalizmu fiskalnego opracowany został model tego systemu, który następnie skonfrontowano z dorobkiem integracji Unii Gospodarczej i Walutowej przed kryzysem oraz reformami stanowiącymi odpowiedź na powstałe wyzwania gospodarcze. Jak wykazały badania, Unia Gospodarcza i Walutowa dzieli wiele cech wspólnych z federalizmem fiskalnym, jednak w wyniku niedorozwoju wybranych instytucji nie jest ona w stanie korzystać z podstawowych korzyści jakie daje ten system.
dc.description.abstract This dissertation is dedicated to the issue of fiscal federalism and the possibilities of its implementation within Economic and Monetary Union. Basing on the critical literature study on fiscal federalism, the model of this system was developed. Then it was confronted with the achievements of Economic and Monetary Union’s integration process before the crisis and with reforms conducted after the crisis. The research has shown that Economic and Monetary Union shares many features typical to fiscal federalism but due to the underdevelopment of certain institutions, it does not benefit from its main advantages.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Federalizm Fiskalny
dc.subject Unia Gospodarcza i Walutowa
dc.subject Integracja ekonomiczna
dc.subject Zarządzanie gospodarcze
dc.subject Budżet Unii Europejskiej
dc.subject Fiscal Federalism
dc.subject Economic and Monetary Union
dc.subject Economic Integration
dc.subject Economic Governance
dc.subject Budget of the European Union
dc.title Federalizm fiskalny a Unia Gospodarcza i Walutowa
dc.title.alternative Fiscal Federalism and the Economic and Monetary Union
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2016-05-11
dc.identifier.apd 16980
dc.description.osid 10736
dc.contributor.email trosiak@wz.uw.edu.pl

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki