Model zarządzania portalem rekrutacyjnym

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chmielarz, Witold
dc.contributor.author Wiącek, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-01-09T15:09:21Z
dc.date.available 2013-01-09T15:09:21Z
dc.date.issued 2013-01-09
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/154
dc.description.abstract Dysertacja poświęcona jest teoretycznemu modelowi zarządzania portalem rekrutacyjnym. W oparciu o analizy porównawcze polskiego rynku e-rekrutacji, w tym przede wszystkim istniejących portali rekrutacyjnych (w obszarach: oferta usług, funkcjonalności techniczne, usability i wygląd oraz odwiedzalność, popularność i dochodowość) oraz na bazie badań przeprowadzonych na grupach docelowych tego typu przedsięwzięć (kandydaci, pracodawcy, managerowie), stworzono spójny, weryfikowalny praktycznie model portalu rekrutacyjnego, który umożliwia zaspokojenie potrzeb i realizację celów wszystkich grup jego użytkowników. Model został uzupełniony o zestaw wytycznych dla managerów portali rekrutacyjnych, a także podobnych e-usług.
dc.description.abstract The dissertation discusses the theoretical model of an e-recruitment vortal management. Basing on the comparative analyses of the Polish e-recruitment market, especially already existing e-recruitment vortals (in such areas as: offer of services, technical functions, usability and graphic design, number of visits and users, popularity and profitability) and on basis of research conducted among the target groups of such enterprises (candidates, employers, managers), a consistent and practically verifiable model of an e-recruitment vortal, that enables to fulfill needs and reach goals by all users’ groups, was created. The model has been completed with a set of guidlines for the managers of e-recruitment vortals and also similar e-services.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject e-commerce
dc.subject e-services
dc.subject e-recruitment vortal
dc.subject e-recruitment
dc.subject recruitment
dc.subject e-handel
dc.subject e-usługi
dc.subject portal rekrutacyjny
dc.subject e-rekrutacja
dc.subject rekrutacja
dc.subject.lcsh Employees -- Recruiting -- Computer programs.
dc.subject.lcsh Personnel management -- Computer programs.
dc.title Model zarządzania portalem rekrutacyjnym
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Agnieszka Wiącek
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2013-01-21

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics