Rada Ministrów jako organ posiadający prawo inicjatywy ustawodawczej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zubik, Marek
dc.contributor.author Berek, Maciej
dc.date.accessioned 2016-05-24T09:00:29Z
dc.date.available 2016-05-24T09:00:29Z
dc.date.issued 2016-05-24
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1563
dc.description.abstract Podstawowym zagadnieniem badawczym podjętym w rozprawie jest rola, jaką prawo inicjatywy ustawodawczej pełni dla Rady Ministrów jako organu władzy wykonawczej oraz sposób, w jaki Rada z tej kompetencji korzysta. Ustrojowa pozycja Rady Ministrów czyni z niej organ odpowiedzialny za rządzenie, czy też zarządzaniem państwem we wszystkich – co do zasady – obszarach. Sprawowanie władzy wykonawczej nie oznacza jednak wyłącznie wtórnego wykonywania zadań już określonych przez państwo. Rada Ministrów jest także ośrodkiem wyznaczającym kierunki rozwiązywania spraw publicznych, kierowania rozwojem państwa według ukształtowanej wizji tego rozwoju. Prawo inicjatywy ustawodawczej stanowi dla Rady Ministrów jedno z podstawowych narzędzi umożliwiających realizację celów stawianych sobie przez Radę Ministrów i jej polityczne zaplecze. Możliwość skorzystania z prawa inicjatywy ustawodawczej jest warunkiem właściwego wykonywania przez Radę Ministrów jej funkcji jako organu władzy wykonawczej. Zmienność uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych oraz społecznych, fakt, że to Rada Ministrów jest podmiotem dwu i wielostronnych kontaktów zewnętrznych, powoduje, że to właśnie ten organ dysponuje najbardziej aktualną wiedzą na temat niezbędnych zmian w systemie prawnym. Czyni to z Rady Ministrów organ najbardziej właściwy do przedstawienia wszystkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania państwa projektów ustaw. Projekty ustaw przedkładane przez Radę Ministrów stanowią większość z projektów ustaw wpływających do Sejmu, istotniejszy jest jednak drugi aspekt, którym jest skuteczność rządowych projektów ustaw. Wniesienie przez Radę Ministrów projektu ustawy następuje, co do zasady, w sytuacji, w której Rada zasadnie przewiduje uchwalenie przedłożonego projektu przez parlament. Jest to cecha wyróżniająca Radę Ministrów spośród innych uprawnionych podmiotów. Szeroko ujęty zakres możliwych uproszczeń w standardowej, wieloetapowej procedurze rządowej, o których zastosowaniu decyduje premier, stanowi swoistą przeciwwagę dla takiego właśnie kształtu tej procedury. Omawiane w pracy kompetencje premiera czynią go faktycznym gospodarzem rządowego procesu legislacyjnego. Zakres dopuszczalnych uproszczeń procedury pozwala premierowi nawet na podjęcie decyzji o rozpatrzeniu przez Radę Ministrów projektu ustawy, który został sporządzony bezpośrednio przed posiedzeniem Rady i nie został poddany żadnym uprzednim formalnym etapom. Prezes Rady Ministrów może skutecznie wpływać na treść przyjmowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy, nawet w sytuacji istnienia w gronie członków Rady wewnętrznych sporów lub wstępnego braku zgody niektórych z nich dla treści projektu ustawy.
dc.description.abstract The subject of the doctoral dissertation is a meaning of the right to introduce legislation for the Council of Ministers (hereafter also referred to as the Government)as an executive body. According to the Constitution the Council of Ministers shall conduct all the internal affairs and foreign policy of the Republic of Poland. Moreover the Constitution designates the Government as a body which shall conduct all the affairs of State not reserved to the other State organs or local government. In accordance with the other provision of the Constitution the Government shall ensure the implementation of statutes. Main argument in the dissertation is that the right to submit the bill is an essential right for the Government for proper implementation its tasks as an executive body. Economic, financial, social, international and others conditions in which each country has to function are so complicated, specialized and dynamic that the Council of Ministers is the only one body able to react properly for changing conditions. This reaction may mean and quite often means necessity of adopting laws therefore prepared by the Government. The Council of Ministers shall act collectively. The sittings of the Council are preside over by the Prime Minister, whose constitutional position is stronger than before the date of entry into force of the Constitution. Moreover the Prime Minister has been traded as an independent organ of the State with a separate competency. In the doctoral thesis the author examines the correlation between the role of the Prime Ministers and the rules of sitting of the Council which should guarantee each member of the Council his or her right to participate in the process of making any governmental decision. The description of the multistage decision-making process within the governmental administration is the starting point for the analysis of the efficiency of binding procedures and for some proposal to amend the law.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject władza wykonawcza
dc.subject Prezes Rady Ministrów
dc.subject proces legislacyjny
dc.subject inicjatywa ustawodawcza
dc.subject Rada Ministrów
dc.subject a right to introduce legislation
dc.subject legislative process
dc.subject the Prime Minister
dc.subject executive power
dc.subject the Council of Ministers
dc.title Rada Ministrów jako organ posiadający prawo inicjatywy ustawodawczej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Maciej Berek
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016-06-13

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics