Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wratny, Jerzy
dc.contributor.author Derlacz-Wawrowska, Marta
dc.date.accessioned 2016-06-02T08:05:23Z
dc.date.available 2016-06-02T08:05:23Z
dc.date.issued 2016-06-02
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1575
dc.description.abstract Publikacja „Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy” stanowi kompleksową i pogłębioną analizę problematyki ochrony informacji poufnych pracodawcy, obejmującą zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego i handlowego. W rozdziale I ukazano analizowaną problematykę w szerszym kontekście ekonomicznym i prawnym oraz usystematyzowano kluczowe pojęcia. Rozdział II porusza problematykę ochrony informacji poufnych w indywidualnym prawie pracy. Rozdziały III i IV są natomiast poświęcone ochronie informacji poufnych pracodawcy w zbiorowym prawie pracy, przy czym osobno rozważono tę problematykę w odniesieniu do relacji praco-dawcy ze związkami zawodowymi oraz do relacji z innymi przed-stawicielstwami pracowników, w tym radami pracowników, europejskimi radami zakładowymi i przedstawicielstwami pracowników w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej. Ostatni, rozdział V obejmuje rozważania na temat odpowiedzialności prawnej za naruszenie obowiązku zachowania poufności, które odnoszą się zarówno do odpowiedzialności indywidualnych pracowników, jak i możliwości kierowania roszczeń związanych z naruszeniem obowiązków poufności wobec przedstawicielstw pracowników.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject tajemnica pracodawcy
dc.subject informacje poufne
dc.title Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Marta Derlacz-Wawrowska
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016-06-13

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics