Doktoraty Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (Archiwum)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (Archiwum)

 

Recent Submissions

  • Pruszyński, Michał (2017-06-20)
    Obowiązki obywatelskie w polskich konstytucjach 1921 − 1997 Streszczenie Rozprawa przedstawia problematykę obowiązków obywatelskich w polskim dorobku konstytucyjnym XX wieku. Prezentuje treść, zakres oraz sposób ...
  • Pośpiech-Kłak, Anna (2016-06-02)
    Analiza poglądów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych na prawotwórcze znaczenie orzeczeń sądowych (rozdział pierwszy) stanowi punkt wyjścia dla rozważań rozdziału drugiego, zatytułowanego ...