Źródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach -dostawcach technologii środowiskowych

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klincewicz, Krzysztof
dc.contributor.author Marczewska, Magdalena
dc.date.issued 2016-01-20
dc.description.abstract Celem pracy jest uzyskanie nowej wiedzy na temat mechanizmów powstawania eko-innowacji produktowych w przedsiębiorstwach-dostawcach technologii środowiskowych oraz wyjaśnienie znaczenia źródeł, które wpływają na ich powstanie i rozwój. Aby zrealizować postawione cele wykorzystano metody badań jakościowych: wywiad pogłębiony oraz wielokrotne studium przypadku. Wyniki badań potwierdzają, że można zidentyfikować źródła eko-innowacji produktowych, które są specyficzne dla przedsiębiorstw-dostawców technologii środowiskowych, a wśród nich kluczowe znaczenie mają: wiedza, doświadczenie i umiejętności twórców oraz informacje i inspiracje pochodzące od klientów i konkurentów. Mechanizm powstawania tych innowacji można opisać przy pomocy modelu procesu innowacyjnego określonego w teorii jako sprzężeniowy, a przeważającą część rozwiązań w ten sposób powstających można uznać za inkrementalne.
dc.description.abstract The aim of the study is to obtain new knowledge about sources and mechanisms contributing to the development of product eco-innovations by companies-suppliers of environmentally sound technologies. The research uses qualitative methods. It is based on in-depth, semi-structured interviews and multiple case-studies. The research results confirm that it is possible to identify the sources of product eco-innovations that are specific to companies-suppliers of environmentally sound technologies and among them the most important are: knowledge, experience and skills of innovation developers, information and inspiration coming from customers and competitors. The analysis also reveals that the development mechanism of these innovations can be described using an interactive model. Moreover, majority of these new solutions are incremental innovations.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject technologie środowiskowe
dc.subject innowacje produktowe
dc.subject eko-innowacje
dc.subject źródła innowacji
dc.subject Polska
dc.subject Włochy
dc.subject environmentally sound technology
dc.subject product innovation
dc.subject eco-innovation
dc.subject sources of innovation
dc.subject Poland
dc.subject Italy
dc.title Źródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach -dostawcach technologii środowiskowych
dc.title.alternative Sources and mechanisms contributing to the development of product innovations by companies-suppliers of environmentally sound technologies
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2016-06-17
dc.identifier.apd 20540
dc.description.osid 141521
dc.contributor.email mmarczewska@wz.uw.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics