Synteza i właściwości fizykochemiczne stilbenowych ligandów ciekłokrystalicznych do modyfikacji powierzchni nanocząstek

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mieczkowski, Józef
dc.contributor.advisor Mieczkowski, Józef
dc.contributor.author Lewandowski, Wiktor
dc.date.accessioned 2013-02-12T11:41:18Z
dc.date.available 2013-02-12T11:41:18Z
dc.date.issued 2013-02-12
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/176
dc.description.abstract The goal of my work was to synthesize new hybrid systems comprising metal nanoparticles and (pro)mesogenic surface ligands as well as to evaluate their ability to form long-range-ordered structures. As metal cores nanoclusters of gold and silver were used. All synthesized mercapto-ligands included (E)-stilbene unit in their architecture and various parameters of molecules were varied, e.g. length of the spacer chain between rigid core of the molecules and surface of nanoparticles or terminal alkoxy chain length. Also thickness of the alkyl grafting of nanoparticles was varied. All these features were shown to influence the self-assembly ability and type of nanoparticles, and reasoning for such behavior based on thorough physicochemical examination of hybrid system is given. The first example of tunable plasmonic properties of nanoparticles assembled using this strategy is shown. The goal of the work has been accomplished.
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy była synteza nowych układów hybrydowych składających się z nanocząstek metalicznych i (pro)mezogenicznych ligandów powierzchniowych oraz analiza właściwości hybryd pod kątem tworzenia struktur o dalekozasięgowym uporządkowaniu. Do budowy rdzeni metalicznych wykorzystane zostały nanoklastry złota i srebra. Wszystkie otrzymane ligandy merkaptanowe oparte były o E-stiblenową jednostkę przy czym różne parametry molekuł były systematycznie zmieniane, np.: długość oligometylenowego łańcucha pomiędzy sztywnym rdzeniem molekuł i powierzchnią nanocząstki. Wykorzystywano również różnej długości alkilowe ligandy merkaptanowe. Wprowadzane modyfikacje struktur powodowały zmiany we właściwościach samoorganizacyjnych nanocząstek, a ich wpływ został wyjaśniony w oparciu o szczegółową analizę fizykochemiczną układów hybrydowych. Opisano pierwszy przykład anizotropowych plazmonowych właściwości nanocząstek zorganizowanych przy użyciu ligandów mezogenicznych.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject surface plasmon resonance
dc.subject silver nanoparticles
dc.subject gold nanoparticles
dc.subject liquid crystals
dc.subject plazmon powierzchniowy
dc.subject nanocząstki złota
dc.subject nanocząstki srebra
dc.subject ciekłe kryształy
dc.title Synteza i właściwości fizykochemiczne stilbenowych ligandów ciekłokrystalicznych do modyfikacji powierzchni nanocząstek
dc.title.alternative Synthesis and physicochemical properties of stilbene liquid crystalline ligands for nanoparticle surface modification
dc.title.alternative Synthesis and physicochemical properties of stilbene liquid crystalline ligands for nanoparticle surface modification
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Wiktor Lewandowski
dc.contributor.department Wydział Chemii
dc.date.defence 2013-02-22

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics