International Court of Justice and municipal courts. Empirical and theoretical study on inter-judicial dialogue

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Galicki, Zdzisław
dc.contributor.author Kuc, Oktawian [APD]
dc.date.issued 2016-05-24
dc.description.abstract The aim of this doctoral thesis is to examine, whether there exists an inter-judicial dialogue between the International Court of Justice and municipal courts and to provide some empirical and theoretical framework in this regard.
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy doktorskiej jest zbadanie, czy dialog międzysądowy pomiędzy Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości a sądami krajowymi istnieje oraz zaproponowanie pewnych empirycznych i teoretycznych ram opisu tego zjawiska.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject International Court of Justice
dc.subject municipal courts
dc.subject inter-judicial dialogue
dc.subject reference
dc.subject enforcement
dc.subject jurisprudence
dc.subject international law
dc.subject reception
dc.subject implementation
dc.subject interpretation
dc.subject sources of law
dc.subject judicial decisions
dc.subject binding force
dc.subject UN Charter
dc.subject authority
dc.subject community of courts
dc.subject State Responsibility
dc.subject ICJ
dc.subject judicialization
dc.subject State organs
dc.subject res judicata
dc.subject erga omnes
dc.subject persuasiveness
dc.subject World Court
dc.subject comity
dc.subject Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości a sądy krajowe. Empiryczne i teoretyczne studium nad dialogiem międzysądowym.
dc.title International Court of Justice and municipal courts. Empirical and theoretical study on inter-judicial dialogue
dc.title.alternative Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości a sądy krajowe. Teoretyczne i praktyczne studium stosunków wzajemnych
dc.title.alternative International Court of Justice and municipal courts. Empirical and theoretical study on inter-judicial dialogue
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2017-01-25
dc.identifier.apd 19623
dc.description.osid 115876
dc.contributor.email o.kuc@wpia.uw.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics