Znaczenie prejudycjalne rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogacka - Rzewnicka, Maria
dc.contributor.author Piaskowska, Olga Maria
dc.date.accessioned 2013-02-28T12:33:41Z
dc.date.available 2013-02-28T12:33:41Z
dc.date.issued 2013-02-28
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/187
dc.description.abstract Celem pracy było wykazanie, że prejudycjalne rozstrzygnięcia administracyjne wywołują konstytutywny skutek w procesie karnym, chociaż według Kodeksu postępowania karnego przypisuje się im znaczenie deklaratoryjne. W mojej ocenie szczególnie istotne znaczenie dla procesu karnego ma rozstrzygnięcie administracyjne, jakim jest mianowicie decyzja administracyjna, na potrzeby niniejszej pracy rozumiana jako prawna forma załatwienia konkretnej sprawy administracyjnej, jako czynność procesowa (akt procesowy), który kończy postępowanie w danej instancji. Szczególne znaczenie tej kategorii rozstrzygnięć administracyjnych dla procesu karnego wynika z faktu, iż mogą one wpłynąć na zmianę, powstanie lub zakończenie trwania określonego stosunku prawnego lub prawa. Z kolei ukształtowany w ten sposób stosunek prawny lub prawo może mieć znaczenie w postępowaniu karnym w tym sensie, że organy procesowe w toku dokonywanych przez siebie czynności ów stosunek prawny lub prawo uznają za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy karnej. Istotnym zagadnieniem, poddanym rozważaniom i ściśle związanym z celem pracy, jest kwestia związania sądu karnego rozstrzygnięciami administracyjnymi (w szczególności decyzjami właściwych organów).
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject proces karny
dc.subject decyzja administracyjna
dc.title Znaczenie prejudycjalne rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Olga Maria Piaskowska
dc.contributor.department Instytut Prawa Karnego
dc.date.defence 2013-03-11

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics