Doktoraty Instytutu Prawa Cywilnego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Prawa Cywilnego

 

Recent Submissions

  • Panfil, Karolina (2017-05-29)
    Przedmiotem pracy jest prawo odstąpienia od umowy przysługujące wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika.Zaprezentowane w pracy wyniki badań prowadzonych metodą ...