"Przejawy groteskowości w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym"

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gołębiowski, Marek
dc.contributor.author Pitak-Piaskowska, Barbara
dc.date.accessioned 2017-04-01T20:37:53Z
dc.date.available 2017-04-01T20:37:53Z
dc.date.issued 2017-04-01
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2016
dc.description.abstract Praca doktorska pt. „Przejawy groteskowości w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym” jest nie tylko wynikiem autentycznej fascynacji autorki gatunkiem samym w sobie, lecz także potrzebą przyjrzenia mu się z interdyscyplinarnej perspektywy. Z tego względu zestawiono musical z pojęciem groteski. Bezpośrednią inspiracją do wykorzystania tej kategorii, potraktowania jej jako terminu obecnego w tradycji musicalowego światoodczucia, stała się myśl Ralfa Remshardta, w której badacz konstatuje, że każde widowisko, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym, jest z groteską nierozłączne. Twierdzenie to brzmi następująco: „every performance is a kind of grotesque, every grotesque a kind of performance”. Angielskie słowo „performance” w kontekście tłumaczenia na język polski okazuje się dość problematyczne. Oznacza ono bowiem zarazem wykonanie, przedstawienie, spektakl, kreację, widowisko. Starając się możliwie najwierniej oddać esencję myśli należy ją rozumieć w następujący sposób: „każde widowisko to rodzaj groteski, każda groteska jest rodzajem widowiska”, tłum. własne. Zasadniczym celem rozprawy jest uchwycenie relacji między amerykańskim musicalem a groteskowością jako pojęciem estetycznym i formą przedstawiania rzeczywistości. Chodzi o określenie funkcjonowania takiej korelacji i zbadanie na jakich płaszczyznach, w jakich warstwach dzieła musicalowego się ona objawia. Podstawowymi pytaniami badawczymi stawianymi w niniejszej pracy są: W jakim stopniu kategoria groteskowości odnosi się do reprezentacji amerykańskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej? W jakiej formie ów termin przejawia się w musicalu jednocześnie wskazując na jego specyficzną naturę jako gatunku stricte amerykańskiego? Groteska zostaje uznana za nową kategorię w badaniach nad musicalem. Celem jest odejście od tendencyjnego postrzegania go jako czystej rozrywki i wykazanie, że winien być także traktowany jako ważny tekst kultury, który może dostarczyć istotnych informacji o rzeczywistości i czasie, w których powstawał; może stać się źródłem wiedzy o stanie społeczeństwa, panujących weń nastrojach, zwyczajach, moralności.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject kultura
dc.subject film
dc.subject teatr
dc.subject Musical
dc.title "Przejawy groteskowości w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym"
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Barbara Pitak-Piaskowska
dc.contributor.department Wydział Neofilologii
dc.date.defence 2017-04-04

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics