Engineering efficient energy and electron transfer in the all-solid-state biophotovoltaic and solar-to-fuel nanodevices containing photosystem I and cytochrome c553 from a red extremophilic microalga Cyanidioschyzon merolae

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki