Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Recent Submissions

 • Dynarski, Wiktor (2021-06-14)
  Celem niniejszej rozprawy jest analiza transpłciowego dyskursu w Polsce i na Słowacji – ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń (trans) mężczyzn – przedstawienie obecnego stanu badań społecznych dotyczących transpłciowej ...
 • Windyga-Jastrzębska, Irena (2021-06-14)
  Celem badawczym było stworzenie weberowskich typów idealnych postawy przedstawicieli najliczniejszych grup religijnych o rodowodzie judeochrześcijańskim w Polsce wobec pracy. Za kluczowy problem badawczy uznano kwestię ...
 • Malińska, Małgorzata (2021-06-07)
  W doktoracie opisałam małżeństwo i życie rodzinne mieszkańców wsi El Shagara i El Warda. Pierwsza z tych wsi położona jest na południu Egiptu, druga zaś w północnej części Sudanu. Praca oparta jest na materiale z badań ...
 • Morusiewicz, Rafał (2021-04-07)
  Moja praca nie jest analitycznym spisem polskich filmów o osobach LGBTQ+. Główną tezą tekstu jest obserwacja, według której reprezentacje i emanacje nieheteronormatywności, w wybranych przeze mnie filmach, kształtowane są ...
 • Poletyło, Marcin (2020-10-12)
  Przedmiotem pracy jest analiza dyskursu, w którym pomoc stanowi metaforę pojęciową wojny. Dyskurs rozumiany jest tu jako zjawisko posiadające aspekty językowe i pozajęzykowe, jako struktura i proces, w trakcie którego ...