Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichocka, Aleksandra
dc.contributor.advisor Kofta, Mirosław
dc.contributor.author Marchlewska, Marta
dc.date.accessioned 2017-10-02T00:05:40Z
dc.date.available 2017-10-02T00:05:40Z
dc.date.issued 2017-06-27
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2276
dc.description.abstract Celem pracy było zbadanie funkcji perspektywy wizualnej, przyjmowanej przez osoby z wysoką defensywną (vs. dojrzałą) samoocena, podczas odtwarzania wspomnień autobiograficznych, które zagrażają Ja. Wspomnienia mogą jawić nam się z perspektywy pierwszoosobowej lub trzecioosobowej. Samoocena defensywna stanowi czynnik uwrażliwiający na psychologiczne zagrożenie. Zakładano zatem, że będzie pozytywnie związana z trzecioosobowymi wizualizacjami zagrażającej przeszłości. Samoocena dojrzała, zapewniająca bufor ochronny przed zagrożeniem, powinna łączyć się z pierwszoosobowym konfrontowaniem się z zagrażającą przeszłością. Przeprowadzono cztery eksperymenty, w których mierzono narcyzm oraz samoocenę, a następnie kontrolowano ich wspólna wariancję otrzymując defensywny versus dojrzały komponent autoewaluacji. W Eksperymentach 1 i 3 respondenci odtwarzali wspomnienia zagrażające Ja (wstyd) lub wzmacniające Ja (duma). W Eksperymencie 2 kontrastowano wydarzenia negatywne zagrażające Ja (wstyd) z wydarzeniami negatywnymi, niezagrażającymi Ja (smutek). Perspektywa wizualna była zmienną zależną. Dodatkowo, w Eksperymencie 3 mierzono korelaty przyjmowanej perspektywy. W Eksperymencie 4 manipulowano przyjmowaną perspektywą podczas odtwarzania zdarzeń zagrażających Ja (wstyd), badając jej skutki. Wyniki wykazały, że jednostki z wysoką samooceną defensywną unikały pierwszoosobowej perspektywy, przyjmując trzecioosobową podczas odtwarzania zagrażającej przeszłości. Trzecioosobowa perspektywa wiązała się zaś z: (1) niższymi wynikami na skali wewnętrznych atrybucji przyczynowych oraz (2) większą percepcją zmiany Ja od czasów wspominanego wydarzenia. Osoby z wysoką samoocena dojrzałą konfrontowały się pierwszoosobowo ze wspomnieniowym zagrożeniem, czemu towarzyszyły wyższe wyniki na skali wewnętrznych atrybucji przyczynowych.
dc.description.abstract This research examines the role of visual perspective adopted by individuals high in defensive versus genuine self-esteem while retrieving self-threatening memories. Autobiographical memories can be retrieved either from a first-person or a third-person visual perspective. Because defensive self-esteem is linked to sensitivity to psychological threats, it should predict retrieval of self-threatening memories using the third-person perspective. Genuine self-esteem is resilient to threats. Therefore, it should be associated with retrieving self-relevant, even if threatening, memories from the first-person perspective.In four experiments I measured narcissism and self-esteem and accounted for their shared variance to distinguish unique effects of defensive versus genuine self-evaluation. In Experiments 1 and 3 participants were asked to recall self-threatening (shameful) or self-boosting (proud) situations. Experiment 2 manipulated self-relevance of negative memories by asking participants to recall self-threatening (shameful) or negative, yet not self-threatening (sad) situations. Visual perspective of memory retrieval served as the dependent variable (Experiments: 1, 2, 3). Experiment 3 additionally examined psychological concomitants of visual perspective. In Experiment 4 the type of visual perspective (third vs. first-person) was manipulated during self-threatening (shameful) mnemonic retrieval. Subjective perception of self-change served as the dependent variable. Overall, individuals high in defensive self jesteem avoided the first-person and employed the third person visual perspective in self threatening memories which was related to (1) decreased internal causal attributions and (2) higher perceptions of selfchange. Individuals high in genuine self-esteem adopted firstperson visual perspective in self-threatening memories which positively correlated with internal causal attributions
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject perspektywa wizualna
dc.subject pamięć autobiograficzna
dc.subject narcyzm
dc.subject samoocena
dc.subject regulacja emocji
dc.subject visual perspective
dc.subject autobiographical memory
dc.subject narcissism
dc.subject self-esteem
dc.subject emotion regulation
dc.title Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej
dc.title.alternative Autobiographical memory in the service of the self – on the role of visual perspective in retrieving self-threatening events
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Psychologii
dc.date.defence 2017-10-12
dc.identifier.apd 22681
dc.description.osid 154971
dc.rights.pl Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.contributor.email marchlewskam@gmail.com

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics