Blogosfera polityczna w Polsce

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kiciński, Krzysztof
dc.contributor.author Karnkowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2013-04-30T10:14:17Z
dc.date.available 2013-04-30T10:14:17Z
dc.date.issued 2013-04-30
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/242
dc.description.abstract Blogosferę polityczną współtworzą blogi polityczne, ich autorzy, komentatorzy i czytelnicy oraz portale blogowe, umożliwiające publikację. Praca "Polska blogosfera polityczna" opisuje to zjawisko, przedstawiając najczęstsze motywacje autorów blogów i dominujące w tym środowisku poglądy. Omówiony został też jego szerszy kontekst, a więc przemiany na rynku medialnym i technologii web 2.0, w ujęciu praktycznym i społecznym, a także relacje blogosfery politycznej z polskimi mediami tradycyjnymi, takimi, jak prasa, radio i telewizja. Blogosfera została zanalizowana jako nowe medium i instytucja społeczeństwa obywatelskiego.
dc.description.abstract The political blogosphere is created by political blogs and their authors, commentators and readers of blogs and portals enabling publication. Dissertation "Polish political blogosphere" describes this phenomenon, presenting the most frequent motivations of bloggers and dominant views in that environment. Its wider context has also been discussed, the changes of the media market and web 2.0 technology, in practical and social perspective, as well as the political blogosphere relations with traditional Polish media such as newspapers, radio and television. Blogosphere has been analyzed as a new medium and the institution of civil society.
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject nowe media
dc.subject media
dc.subject społeczeństwo obywatelskie
dc.subject blogosfera
dc.subject blog
dc.subject internet
dc.subject new media
dc.subject media
dc.subject civil society
dc.subject blogosphere
dc.subject blog
dc.subject internet
dc.subject.lcsh Blogs -- Poland.
dc.subject.lcsh Internet -- Political aspects -- Poland.
dc.title Blogosfera polityczna w Polsce
dc.title.alternative Political blogosphere in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Krzysztof Karnkowski
dc.contributor.department Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
dc.date.defence 2013-05-22

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics