Badanie rozpadu beta 8He z emisją cząstek naładowanych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Janas, Zenon
dc.contributor.author Mianowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-12-20T00:05:31Z
dc.date.available 2017-12-20T00:05:31Z
dc.date.issued 2017-08-01
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2438
dc.description.abstract Prezentowana rozprawa doktorska przedstawia wyniki badan rozpadu beta jader 8He, najcięższego związanego izotopu helu, charakteryzującego się największa spośród wszystkich znanych nuklidów wartością stosunku N=Z = 3.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject 8He
dc.subject rozpad beta
dc.subject komora OTPC
dc.subject emisja cząstek opóźnionych
dc.subject 8He
dc.subject beta decay
dc.subject OTPC detector
dc.subject delayed particles emission
dc.title Badanie rozpadu beta 8He z emisją cząstek naładowanych
dc.title.alternative Study of beta decay of 8He with charged particle emission
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Fizyki
dc.date.defence 2018-01-15
dc.identifier.apd 10893
dc.description.osid 8675
dc.contributor.email Slawomir.Mianowski@fuw.edu.pl

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki