"Transnational" Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Wagner-Saffray, Izabela
dc.contributor.advisor Buscatto, Marie
dc.contributor.author Kowalczyk, Beata
dc.date.issued 2017-11-28
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Japanese classical musicians
dc.subject art world
dc.subject labor migration
dc.subject sociology of work/professions
dc.subject gender
dc.subject Japońscy muzycy klasyczni
dc.subject świat sztuki
dc.subject socjologia pracy/zawodów twórczych
dc.subject socjologia migracji/mobilności zawodowej
dc.subject gender
dc.title "Transnational" Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music
dc.title.alternative "Transnarodowy" świat sztuki. Wzorce karier muzyków japońskich w europejskim świecie muzyki klasycznej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Instytut Socjologii
dc.date.defence 2018-02-22
dc.identifier.apd 19699
dc.description.osid 36730
dc.contributor.email b.kowalczyk@is.uw.edu.pl

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki