Singularities of harmonic and biharmonic maps into compact manifolds

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Strzelecki, Paweł
dc.contributor.author Mazowiecka, Katarzyna
dc.date.issued 2017-10-23
dc.language.iso en
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject harmonic maps
dc.subject biharmonic maps
dc.subject singularities
dc.subject boundary regularity
dc.subject przekształcenia harmoniczne
dc.subject przekształcenia biharmoniczne
dc.subject osobliwości
dc.subject brzegowa regularność
dc.title Singularities of harmonic and biharmonic maps into compact manifolds
dc.title.alternative Osobliwości przekształceń harmonicznych i biharmonicznych z wartościami w zwartych rozmatiościach
dc.title.alternative Singularities of harmonic and biharmonic maps into compact manifolds
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dc.date.defence 2018-03-22
dc.identifier.apd 18114
dc.description.osid 133090
dc.contributor.email K.Mazowiecka@mimuw.edu.pl

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki