Sukcesja administracyjno-prawna w reglamentowanej działalności gospodarczej w procesie łączenia się krajowych spółek prawa handlowego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gronkiewicz-Waltz, Hanna
dc.contributor.author Chyb, Paweł
dc.date.accessioned 2013-05-20T07:54:11Z
dc.date.available 2013-05-20T07:54:11Z
dc.date.issued 2013-05-20
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/256
dc.description.abstract Przedmiotem rozważań podjętych w rozprawie jest sukcesja administracyjno-prawna jako jeden z istotnych skutków prawnych procesu łączenia się krajowych spółek prawa handlowego. Jej podstawowym celem było przeanalizowanie i skonfrontowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulujących sukcesję publiczno-prawną w procesie łączenia się spółek, z regulacjami administracyjno-prawnymi, dotyczącymi wykonywania reglamentowanej działalności gospodarczej. Celem pracy jest także zweryfikowanie, czy przepisy materialnego prawa administracyjnego mogą rodzić trudności prawne z perspektywy trybu i zasad wstąpienia przez spółkę przejmującą w prawa i obowiązki spółki przejmowanej wynikające z koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody.
dc.description.abstract The subject of the doctoral thesis is focused on administrative succession as one of the most important legal effects of the merger of companies. The aim of the legal research was to analyze and confront the provisions of the Code of Commercial Companies, which refer to administrative succession of rights and obligations within the merger process, with administrative regulations specifying the rules of conducting regulated economic activity. The other aim of the thesis was to verify whether the provisions of administrative substantive law might cause difficulties as to the terms and conditions based on which the acquiring company may step into the rights and obligations of the company being acquired, resulting from concessions, licenses, permits and consents.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject succession
dc.subject company
dc.subject merger
dc.subject regulated activity
dc.subject sukcesja
dc.subject spółka
dc.subject łączenie
dc.subject reglamentacja
dc.title Sukcesja administracyjno-prawna w reglamentowanej działalności gospodarczej w procesie łączenia się krajowych spółek prawa handlowego
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Paweł Chyb
dc.contributor.department Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
dc.date.defence 2013-06-03

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics