Zakres regulacji specjalistycznych funduszy inwestycyjnych w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor prof. Wierzbowski, Marek
dc.contributor.author Bińkowski, Andrzej
dc.date.accessioned 2013-05-20T14:58:30Z
dc.date.available 2013-05-20T14:58:30Z
dc.date.issued 2013-05-20
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/259
dc.description.abstract Fundusze inwestycyjne uważane są za kluczowych uczestników rynku kapitałowego. Ich pozycja związana jest z uzyskaniem efektu skali działania oraz stosowaniem wysokiej jakości metod zarządzania kapitałem. Postępująca harmonizacja przepisów odnoszących się do ich funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej umożliwiająca swobodny przepływ kapitału i transgraniczne oddziaływanie funduszy inwestycyjnych w poszczególnych państwach członkowskich stanowić może podstawę dla analiz porównawczych ukazujących wpływ, jaki rozwój przepisów odnoszących się do funduszy inwestycyjnych kierowanych do inwestorów nieprofesjonalnych oraz zmierzających do zapewnienia im właściwego poziomu bezpieczeństwa lokowania kapitału poprzez wyspecjalizowany nadzór państwowy i precyzyjną regulację działalności wywarł na poszczególne porządki krajowe.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject SIF
dc.subject Luksemburg
dc.subject Fundusz
dc.title Zakres regulacji specjalistycznych funduszy inwestycyjnych w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Andrzej Binkowski
dc.contributor.department Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
dc.date.defence 2013-06-03

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics