Wieloekwiwalencja w XIX-wiecznych przekładach rosyjskiej prozy literackiej na język polski (na materiale periodyków warszawskich z lat 1830-1899)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karaś, Halina
dc.contributor.author Suracka, Justyna
dc.date.accessioned 2013-05-21T07:53:51Z
dc.date.available 2013-05-21T07:53:51Z
dc.date.issued 2013-05-21
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/260
dc.description.abstract Wieloanalogowość rozumiana jako funkcjonowanie kilku odpowiedników jednostki wyjściowej w języku docelowym stanowi jedno z najczęściej rozpatrywanych i opisywanych zagadnień w literaturze przekładoznawczej. Rozważania te w większości opierają się na zasadniczym problemie doboru właściwego analogu, czyli odpowiednika przekazującego możliwie najpełniej sens jednostki wyjściowej, przy czym sens ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami, jak np. kontekst, typ tekstu, stylistyka wypowiedzi, cel wypowiedzi i in. Sama wieloanalogowość w dużej mierze wynika z różnic między językami, które z kolei są odmienne ze względu na różnorodność i odmienność światów i kultur, które opisują. Praca doktorska pt. Wieloekwiwalencja w XIX-wiecznych przekładach rosyjskiej prozy literackiej na język polski (na materiale periodyków warszawskich z lat 1830-1899) wpisuje się w rozważania o wieloanalogowości, przy czym szczególną uwagę zwraca się tu na identyfikację i systematyzację przyczyn omawianego zjawiska. Tym, co różniło podejście w danej pracy od metod stosowanych dotychczas, było ujęcie wieloekwiwalencji jako potencjalnej metody translatorskiej. Założenie to zmodyfikowało (zawęziło) rozumienie samego terminu wieloekwiwalencja, odnoszącego się do sytuacji współistnienia kilku odpowiedników danej jednostki przekładowej w konkretnym tekście, nie zaś w systemie językowym. W tym ujęciu, oprócz identyfikacji przyczyny i celu użycia dodatkowego analogu, istotne było ukazanie relacji pomiędzy analogami danej jednostki przekładowej, a następnie usystematyzowanie tych relacji i ukazanie ich w szerszej perspektywie. W niniejszej pracy za źródło materiału do badań posłużyły XIX-wieczne rosyjskie teksty literackie i ich przekłady, opublikowane w stosunkowo niedużym odstępstwie czasowym.
dc.rights 10daysAccess
dc.subject przekład
dc.subject translatoryka
dc.subject wieloekwiwalencja
dc.subject ekwiwalencja
dc.subject językoznawstwo
dc.title Wieloekwiwalencja w XIX-wiecznych przekładach rosyjskiej prozy literackiej na język polski (na materiale periodyków warszawskich z lat 1830-1899)
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Justyna Suracka
dc.contributor.department Wydział Polonistyki
dc.date.defence 2013-06-11

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics