U początków koncepcji państwa generała Charles'a de Gaulle'a

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Izdebski, Hubert
dc.contributor.author Kiełczawa, Anna
dc.date.accessioned 2018-06-13T09:34:48Z
dc.date.available 2018-06-13T09:34:48Z
dc.date.issued 2018-06-13
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2729
dc.description.abstract Praca przedstawia początki koncepcji państwa w myśli generała Charles’a de Gaulle’a. Przedmiotem analizy są wybrane czynniki, które wpłynęły na kształtowanie się owej koncepcji. Środowisko rodzinne, doświadczenie I wojny światowej, wpływ ruchów chrześcijańskich takich jak Le Sillon oraz Le Correspondant, a także pisarzy i myślicieli: Charles’a Péguy, Ernesta Psichari’ego, Émile’a Boutroux, Henri’ego Bergsona i Maurice’a Barrès ukształtowały myśl polityczną de Gaulle’a relatywnie szybko – w istocie już w latach 30. XX stulecia. Koncepcja silnej głowy państwa jako neutralnego arbitra, pouvoir modérateur, przedstawiona już w początkach XIX wieku przez Benjamina Constanta jest zbieżna z wizją, jaką miał de Gaulle. Zauważono także podobieństwa między koncepcją de Gaulle’a a doktryną Carla Schmitta, w odniesieniu do pragmatyzmu i skuteczności podejmowanych działań (de Gaulle był zwolennikiem doktryny okoliczności). W pracy zwraca się również uwagę na to, że liczne przepisy Konstytucji V Republiki oraz Konstytucji kwietniowej wykazują uderzające podobieństwo. Wiele rozwiązań Konstytucji V Republiki przyjęto z ostatniego projektu konstytucji rządu Rewolucji Narodowej. Pomimo faktu, że koncepcje Wolnych Francuzów i vichystów wydają się co do zasady ideologicznie i moralnie skrajnie odległe, rozwiązania konstytucyjne przyjęte przez jednych i drugich były ze sobą zbieżne. Myśl Charles’a de Gaulle’a mieściła się w szerszym kontekście ówczesnej narracji krytyków parlamentaryzmu, która mogła, ale nie musiała, czego dowodzi przykład de Gaulle’a, odrzucać podstawowych idei demokracji. W efekcie de Gaulle stworzył model rządów pośredni, tzw. półprezydencki, który miał służyć Republice Francuskiej przez wiele lat jako narzędzie do realizacji pewnej idei Francji.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Józef Piłsudski
dc.subject Vichy
dc.subject doktryna okoliczności
dc.subject konstytucja V Republiki
dc.subject de Gaulle
dc.title U początków koncepcji państwa generała Charles'a de Gaulle'a
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Kiełczawa
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2018-06-27

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics