Doktoraty Wydziału Historycznego (Archiwum)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Wydziału Historycznego (Archiwum)

 

Recent Submissions

 • Rościszewski, Leszek (2018-10-08)
  Polski portret wojskowy epoki saskiej, poza kilkoma wyjątkami pozostawał do tej pory poza głównym nurtem zainteresowań naukowych, a jeśli już, to jego ocena była ujmowana jedynie z perspektywy wartości estetycznej, co w ...
 • Nowosielska, Elżbieta (2018-10-04)
  Praca doktorska poświęcona kwestii jak postrzegano, diagnozowano i leczono choroby umysłowe w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w. Z uwagi na fakt, że psychiatria jako współczesna nauka zaczęła się kształtować w późniejszym ...
 • Żojdź, Karol (2018-02-28)
  Niniejsza praca poświęcona jest stronnictwu Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603–1621. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Wstęp zawiera omówienie stanu badań, źródeł, metodologii, ...
 • Morawski, Krzysztof (2018-07-16)
  W niniejszej pracy poruszono temat ornamentu w rzemiośle Indonezji i związanej z nim symboliki. Indonezja jest rozległym krajem wyspiarskim, krajem wielu ludów o różnym poziomie kultury materialnej, mówiących różnymi ...
 • Mościcka, Izabela (2018-06-29)
  Michał Rouba (1893-1941) Życie i twórczość Streszczenie. Praca kompleksową monografią życia i twórczości Michała Rouby, malarza, który działał w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Artysta ten był jednym ...