Doktoraty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Archiwum)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Archiwum)

 

Recent Submissions

 • Bajger, Piotr (2020-12-04)
  W tej pracy rozważam problem optymalnego dawkowania chemioterapii dla lekoopornych nowotworów. Głównym celem pracy jest ocena hipotezy mówiącej, że podawanie terapii w dawce mniejszej niż maksymalna dawka tolerowana może ...
 • Łyczek, Kamila (2020-11-16)
  Niniejsza rozprawa dotyczy równania transportu w przestrzeni skończonych miar Radona M(Rd). Oznacza to, że zarówno warunek początkowy µ0, jak i rozwiązanie µt przyjmują wartości w tej właśnie przestrzeni. Rozważane jest ...
 • Śpiewak, Adam (2020-10-21)
  Poniższa rozprawa składa się z dwóch części. Obie z nich badają geometryczne własności miar występujących w skończenie wymiarowych układach dynamicznych, głównie z punktu widzenia teorii wymiaru. Część pierwsza dotyczy ...
 • Grining, Krzysztof (2020-10-21)
  This thesis concerns chosen problems of privacy preserving data aggregation. It is based on differential privacy, which is a mathematically rigorous privacy definition resilient to post-processing. Differential privacy ...
 • Nenca, Anna (2020-10-21)
  An oriented coloring of an oriented graph −→G is a homomorphism from −→G to an oriented graph −→H such that −→H has neither loops nor arcs in opposite directions. The oriented chromatic number −→χ ( −→G) of an oriented ...