Browsing Doktoraty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Archiwum) by Title

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Browsing Doktoraty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Archiwum) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Obremski, Maciej (2013-05-28)
  We introduce a new notion flexible extractor. It is a generalization of the standard concept of a two-source-extractor which require each of a sources to have some entropy, flexible extractor requires the sum of sources ...
 • Minakowski, Piotr [APD] (2015-05-26)
  Looking at severe plastic deformation experiments, it seems that crystalline materials at yield behave as a special kind of anisotropic, compressible, highly viscous fluid. In the presented approach the plastic behaviour ...
 • Kostana, Ziemowit (2021-09-13)
  The abstract of the dissertation Forcing-theoretic framework for the Fraïssé theory Ziemowit Kostana 15.03.2021 Subject of the dissertation The subject of the dissertation is the study of possible generalizations of ...
 • Kaczmarczyk, Michał [APD] (2015-01-15)
  Deduplication inevitably results in data fragmentation, because logically continuous data is scattered across many disk locations. Even though this significantly increases restore time from backup, the problem is still not ...
 • Mazowiecki, Filip [APD] (2015-09-22)
  This thesis is a study of query languages with recursion for which classical decision problems are on the border of tractability or decidability. The query languages are datalog programs and extensions of weak fragments ...
 • Strzelecki, Michał (2019-10-04)
  Niniejsza rozprawa poświęcona jest nierównościom funkcyjnym i transportowym związanym ze zjawiskiem koncentracji miary. W pierwszej części zajmujemy się koncentracją dla funkcji gładkich. Dowodzimy, że miara probabilistyczna, ...
 • Treszczotko, Łukasz (2021-03-02)
  This thesis investigates functional limits of functionals related to systems of independently moving particles with weights/charges. A very large class of selfsimilar processes with stationary increments can be obtained ...
 • Zatorska, Ewelina (2013-09-04)
  The following thesis is dedicated to the mathematical analysis of a model governing the flow of chemically reacting compressible mixtures. We investigate the existence of weak solutions to the Navier-Stokes system supplemented ...
 • Śpiewak, Adam (2020-10-21)
  Poniższa rozprawa składa się z dwóch części. Obie z nich badają geometryczne własności miar występujących w skończenie wymiarowych układach dynamicznych, głównie z punktu widzenia teorii wymiaru. Część pierwsza dotyczy ...
 • Skrzypczak, Iwona (2013-06-03)
  Naszym celem jest wprowadzenie nowej metody konstruowania nier´owno´sci typu Hardy’ego. Konstruujemy je znaj¸ac rozwi¸azania u zagadnie´n p oraz A– harmonicznych. Wyprowadzamy nier´owno´sci typu Caccioppoli dla u. ...
 • Waniek, Marcin (2017-03-20)
  The Internet and social media have fuelled enormous interest in social network analysis. New tools continue to be developed and used to analyse our personal connections. This raises privacy concerns that are likely to ...
 • Jelisiejew, Joachim (2017-04-26)
  This thesis is concerned with deformation theory of finite subschemes of smooth varieties. Of central interest are the smoothable subschemes (i.e., limits of smooth subschemes). We prove that all Gorenstein subschemes of ...
 • Gryz, Leszek (2012-11-07)
  With the explosive growth of data stored in digital format, there is a need for a new approach to data storage. Large amount of stored data requires modern storage systems to be scalable and easily extendable on-line. ...
 • Rogowski, Łukasz (2021-05-26)
  Obliczenia DNA (z ang. DNA computing) są nowatorską dziedziną nauki, leżącą na pograniczu informatyki i biologii molekularnej. Przedmiotem jej badań są komputery biomolekularne, które w przyszłości mogą stanowić alternatywę ...
 • Bajger, Piotr (2020-12-04)
  W tej pracy rozważam problem optymalnego dawkowania chemioterapii dla lekoopornych nowotworów. Głównym celem pracy jest ocena hipotezy mówiącej, że podawanie terapii w dawce mniejszej niż maksymalna dawka tolerowana może ...
 • Paszek, Jarosław (2018-05-09)
  One of evolutionary molecular biology fundamental problems is to discover genomic duplication events and their locations in the species tree. Such events can be reconstructed by clustering single gene duplications inferred ...
 • Jastrzębska, Małgorzata (2015-09-30)
  W literaturze pojawiło się wiele prac o kratach anihilatorów w algebrach łącznych, oraz o związkach własności tych krat z własnościami krat ideałów jednostronnych i z innymi znanymi, ważnymi własnościami algebr. Celem ...
 • Dybizbański, Janusz (2014-03-11)
  Dla grafów H_1, H_2, ..., H_m grafowa liczba Ramseya R(H_1,H_2,...,H_m) to najmniejsza liczba naturalna n taka, że dla dowolnego m-kolorowania krawędziowego grafu pełnego G=K_n istnieje i (1<=i<=m) takie, że graf G zawiera ...
 • Socała, Arkadiusz (2017-07-05)
  This work is devoted to lower bounds on running time under strong complexity assumptions. We prove that under the Exponential Time Hypothesis there is no algorithm working in time• 2^o(n log n) (times a polynomial in the ...
 • Małogrosz, Marcin [APD] (2015-04-15)
  In the dissertation two models of morphogen transport are studied analytically. Both models are based on the concept of positional signalling, as introduced by Wolpert in the late sixties. Using the process of morphogen ...

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics