The international roles of Ukraine in the Euro-Atlantic Area

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zięba, Ryszard
dc.contributor.author Opoka, Iurii
dc.date.accessioned 2019-07-03T12:55:55Z
dc.date.available 2019-07-03T12:55:55Z
dc.date.issued 2019-07-03
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3436
dc.description.abstract The research tries to take a few steps back. It seeks comprehensive analysis of the reasons and determinants of the Ukrainian foreign policy and its place in the international arena. That is why a retrospective review of the Ukrainian actions, aspirations, intentions, and consequences for Ukraine and the international environment has been elaborated. The analysis of the international roles of Ukraine during 1991-2017 is an extensive panoramic view on the international behavior of the state. The subject of the study is international behavior of Ukraine, its determinants, logic, reasons, typologies, consequences, and roles. The research pays attention to the international roles of Ukraine in the Euro-Atlantic area. This geographical area in the research has a political aspect, that is why under consideration are states and international organizations operating in the region. Three main groups of roles were selected according to the International role theory: (1) roles expected from Ukraine, (2) roles declared by Ukraine, and (3) roles played by Ukraine. The main aim of the study is to synthesize three aforementioned groups of international roles of Ukraine and to analyze their effectiveness and specificity.
dc.description.abstract W niniejszym badaniu cofnięto się o kilka kroków w poszukiwaniu wszechstronnej analizy przyczyn i uwarunkowań polityki zagranicznej Ukrainy i jej miejsca na arenie międzynarodowej. W retrospektywny sposób dokonano analizy działań władz na Ukrainie, ich aspiracji, intencji i konsekwencji tych posunięć dla tego państwa i środowiska międzynarodowego. Analiza międzynarodowych ról Ukrainy w latach 1991-2017 jest obszernym, panoramicznym spojrzeniem na międzynarodowe zachowanie państwa. Przedmiotem niniejszych badań jest międzynarodowa aktywność Ukrainy: jej uwarunkowania, logika, przyczyny, typologie, konsekwencje i role. W pracy zwrócono uwagę na role międzynarodowe Ukrainy na obszarze euroatlantyckim. Obszar geograficzny jest tu rozumiany politycznie, więc pod uwagę brano państwa i organizacje międzynarodowe działające w regionie. Trzy główne grupy ról zostały wybrane zgodnie z ustaleniami teorii ról międzynarodowych: (1) role oczekiwane od Ukrainy, (2) role zadeklarowane przez Ukrainę i (3) role odgrywane przez Ukrainę. Głównym celem badania jest porównanie trzech wyżej wymienionych grup, oraz analiza ich skuteczności i specyfiki.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject War in Donbass
dc.subject Euro-Atlantic Area
dc.subject NATO
dc.subject USA
dc.subject EU
dc.subject Russia
dc.subject Ukraine
dc.subject Foreign Policy of Ukraine
dc.subject International Roles
dc.subject The International Role Theory
dc.subject wojna w Donbasie
dc.subject strefa euroatlantycka
dc.subject NATO
dc.subject USA
dc.subject Unia Europejska
dc.subject Rosja
dc.subject Ukraina
dc.subject polityka zagraniczna Ukrainy
dc.subject role międzynarodowe
dc.subject Teoria ról międzynarodowych
dc.title The international roles of Ukraine in the Euro-Atlantic Area
dc.title.alternative Role międzynarodowe Ukrainy w strefie euroatlantyckiej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.date.defence 2019-07-10

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics