Komunikacja dźwiękowa u szczurów - wpływ interakcji społecznych na wokalizację alarmową

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ostaszewski, Paweł
dc.contributor.author Gulatowska, Judyta
dc.date.accessioned 2013-10-01T07:36:35Z
dc.date.available 2013-10-01T07:36:35Z
dc.date.issued 2013-10-01
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/343
dc.description.abstract Jednym ze sposobów komunikacji szczurów są wokalizacje ultradźwiękowe. Niniejsza praca dotyczy warunków społecznych wpływających na nasilenie wokalizacji 22 kHz, u dorosłych szczurów. Wokalizacje o tej częstotliwości związane są z doświadczaniem negatywnych sytuacji i przyjmuje się, że ich funkcją jest ostrzeganie innych osobników o zagrożeniu, bądź po prostu komunikowanie strachu. Badano, jaki wpływ na tendencje do wokalizowania ma wielkości oraz stałość składu osobniczego grupy, w jakiej żyje zwierzę. Szczury indywidualnie poddawane były działaniu stresora (dotykowego lub dźwiękowego), a następnie, rejestrowana była liczba i czas trwania wokalizacji 22 kHz. Porównane zostało nasilenie wokalizacji u szczurów izolowanych oraz hodowanych w grupach o różnej liczebności, a także w grupach o stałym bądź zmiennym składzie osobników. Dodatkowo szczury przeszły standardowe procedury w otwartym polu i labiryncie krzyżowym, co umożliwiło odniesienie reakcji ultradźwiękowych do innych wskaźników emocjonalności. Wyniki pokazały, że szczury hodowane w warunkach izolacji wokalizują mniej niż te przebywające w grupach, przy czym wielkość grupy nie ma znaczenia. Istotna jest natomiast stałość grupy: szczury mające stała relacje z innymi osobnikami wokalizują mniej od tych, które żyją w grupach o ulegającym ciągłym zmianom składzie osobniczym. Zależność ta dotyczy wyłącznie samców. Porównanie wokalizacji 22 kHz z innymi wskaźnikami reakcji emocjonalnej u szczurów pokazuje, że jest to odrębna miara i nie da się jej wyników przewidzieć na podstawie tradycyjnych metod pomiaru bazujących na zachowaniach szczurów w otwartym polu i labiryncie krzyżowym.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject czynniki społeczne
dc.subject stres
dc.subject wokalizacje ultradźwiękowe
dc.subject reakcja emocjonalna
dc.subject emotional reaction
dc.subject social factors
dc.subject stress
dc.subject ultrasonic vocalizations
dc.subject.lcsh Rats -- Psychology.
dc.subject.lcsh Animal communication.
dc.subject.lcsh Animal sounds.
dc.subject.lcsh Ultrasonics in biology.
dc.title Komunikacja dźwiękowa u szczurów - wpływ interakcji społecznych na wokalizację alarmową
dc.title.alternative Ultrasonic communication in rats – the influence of social interactions on alarm vocalizations
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Judyta Gulatowska
dc.contributor.department Wydział Psychologii
dc.date.defence 2013-10-09

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics