Ocena aktywnosci immunologicznej mozgu u myszy zarazonych Heligmosomoides polygyrus bakeri

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doligalska, Maria
dc.contributor.author Kozlowska, Julia
dc.date.accessioned 2019-08-26T09:37:25Z
dc.date.available 2019-08-26T09:37:25Z
dc.date.issued 2019-08-26
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3455
dc.description.abstract Heligmosomoides polygyrus to nicień pasożytujący w jelicie cienkim myszy. Jest gatunkiem modelowym do badania właściwości immunomodulujących i immunosupresyjnych antygenów nicieni. Wiadomo już, że przewlekłe zarażenie nicieniem może opóźniać neurodegenerację przez wywoływanie supresyjnej odpowiedzi immunologicznej. Celem pracy było zbadanie wpływu zarażenia H. polygyrus na aktywność immunologiczną w mózgu wzbudzoną przez toksynę krztuśca u myszy w wieku starczym. Sprawdzano, czy długotrwała inwazja pasożyta osłabia reakcję zapalną i czy zadziała neuroprotekcyjnie u myszy. W badaniu oceniano aktywność komórek układu odpornościowego w mózgu jednorocznych samców myszy C57BL/6 zarażonych H. polygyrus. Trzymiesięczne myszy zostały zarażone i obserwowane do czasu ustąpienia objawów zarażenia. Badanie wykonano gdy myszy były w wieku sześciu miesięcy i jednego roku, pięć dni po wzbudzeniu toksyną Bordetella pertussis (BpT) ogólnoustrojowego stanu zapalnego i porównywano z niezarażonymi myszami. Makrofagi z płynu mózgowo-rdzeniowego znakowano przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD3 FITC, anty-CD11b PercP, anty-CD206 APC i anty-CD80 PE i analizowane za pomocą FACSVerse przy użyciu oprogramowania FACSDiva. Poziomy IL-6, IL-10, TGF-β i surwiwiny mierzono w supernatancie homogenatu mózgu przy użyciu testu ELISA. Odpowiedź M2-makrofagów zmieniała się w zależności od wieku myszy po stymulacji BpT- wyłącznie u zwierząt zarażonych pasożytem. Populacja komórek zmniejszyła się z 20,3 do 5,9% u starych myszy i zwiększyła z 11,9% do 29,5% u myszy sześciomiesięcznych po stymulacji BpT. Poziom surwiwiny wzrósł po zarażeniu H. polygyrus bakeri, jednak opadł w reakcji na BpT. U sześciomiesięcznych myszy poziomy IL-6 i IL-10 zmniejszyły się po zarażeniu, lecz wzrosły po stymulacji odpowiedzi na BpT. Stężenie TGF-β wzrosło u zwierząt zarażonych H. polygyrus, zwłaszcza u myszy jednorocznych w odpowiedzi na podanie BpT. Wczesne zarażenie nicieniami może wpływać na przebieg odpowiedzi immunologicznej w mózgu starych myszy. Potrzebne są dalsze szczegółowe badania, by określić rolę pasożytów w ochronie tkanki nerwowej przed stanem chorobowym wywołanym reakcjami immunologicznymi.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject neurodegeneracja
dc.subject surwiwina
dc.subject makrofagi
dc.subject Heligmosomoides polygyrus
dc.title Ocena aktywnosci immunologicznej mozgu u myszy zarazonych Heligmosomoides polygyrus bakeri
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Julia Kozłowska
dc.contributor.department Wydział Biologii
dc.date.defence 2019-09-09

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics