Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piotrowski, Ryszard
dc.contributor.author Kazalska, Olga
dc.date.accessioned 2019-09-03T12:28:09Z
dc.date.available 2019-09-03T12:28:09Z
dc.date.issued 2019-09-03
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3466
dc.description.abstract Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu funkcji sygnalizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego oraz jej roli w procesie prawotwórczym. Od rozpoczęcia swojej działalności w 1986 r., polski sąd konstytucyjny jest wyposażony w szereg powiązanych ze sobą funkcjonalnie kompetencji do sygnalizowania nieprawidłowości w systemie prawa. Składają się one na funkcję sygnalizacyjną Trybunału Konstytucyjnego i stanowią dopełnienie realizowanej przez niego funkcji kontrolnej. Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do informowania Sejmu i Senatu oraz innych organów władzy państwowej o istotnych problemach wynikających ze swojej działalności i orzecznictwa, a także sygnalizowania Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo o istnieniu uchybień i luk w systemie prawa, których usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Praca stanowi próbę kompleksowego ujęcia i uporządkowania zagadnień dotyczących funkcji sygnalizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego: określenia charakteru ustrojowego kompetencji sygnalizacyjnej, wyróżnienia i usystematyzowania poszczególnych kompetencji sygnalizacyjnych, scharakteryzowania ich, zbadania ich genezy oraz dokonania analizy sposobu korzystania z nich przez Trybunał, przede wszystkim w formie postanowień sygnalizacyjnych. This doctoral thesis is devoted to the issue of the signaling function of the Polish Constitutional Tribunal and its role in the law-making process. Since the beginning of its existence in 1985, the Constitutional Tribunal has been equipped with a few functionally related competences to signal deficiencies in the legal system. They make up the signaling function of the constitutional court and complement the controling function it performs. The Constitutional Tribunal is obliged to inform both chambers of the parliament, the Sejm and the Senate, and other state authorities about significant problems arising from its activity and case-law and to signal to the Sejm and the Senate and other legislative authorities the existence of legal shortcomings and gaps, the removal of which is necessary to ensure the cohesion of the Polish law system. This work is an attempt to capture and organize issues related to the signaling function of the constitutional court. The aim of the dissertation is to characterize particular signaling competences and to examine their origin and the constitutional role they play. The intention was also to check whether the use of the signaling powers influenced the law positively.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject the signaling decision
dc.subject the signaling function
dc.subject the signalization
dc.subject the Constitutional Tribunal
dc.subject constitutional law
dc.subject postanowienie sygnalizacyjne
dc.subject funkcja sygnalizacyjna
dc.subject sygnalizacja
dc.subject Trybunał Konstytucyjny
dc.subject prawo konstytucyjne
dc.title Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Olga Kazalska
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2019-09-17

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics