Zasobowe uwarunkowania przedsiębiorczości w gminach

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pasieczny, Jacek
dc.contributor.author Kłobukowski, Paweł
dc.date.accessioned 2019-09-10T12:04:13Z
dc.date.available 2019-09-10T12:04:13Z
dc.date.issued 2019-09-10
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3494
dc.description.abstract Dysertacja bada zasobowe uwarunkowania przedsiębiorczości w gminach, odwołując się do procesu przedsiębiorczego w kontekście regionalnym i nowej teorii wzrostu. W pracy doktorskiej przeanalizowano zasoby, które mają wpływ na proces wzrostu ilości firm funkcjonujących w gminach. Główną zmienną wyjaśnianą jest liczba przedsiębiorstw wpisanych do bazy REGON na 10 tys. mieszkańców. Najważniejszymi zmiennymi wyjaśniającymi są kapitał ludzki, kapitał społeczny, obecność w aglomeracji wojewódzkiej i turystyka. Metody badawcze, które posłużyły do weryfikacji hipotez badawczych to regresja liniowa oraz wywiady pogłębione.
dc.description.abstract The dissertation examines the resource determinants of entrepreneurship in communes, referring to the entrepreneurial process in the regional context and the new theory of growth. The dissertation analyzed the resources that affect the process of increasing the number of operating companiesin municipalities. The main dependent variable the number of enterprises entered in the REGON database for 10,000. residents. The most important explanatory variables are human capital, social capital, presence in the provincial agglomeration and tourism. The research methods that were used to verify the research hypotheses are linear regression and interviews.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject rozwój regionalny
dc.subject aglomeracje
dc.subject kapitał ludzki
dc.subject kapitał społeczny
dc.subject przedsiębiorczość
dc.subject regional development
dc.subject agglomerations
dc.subject human capital
dc.subject social capital
dc.subject entrepreneurship
dc.title Zasobowe uwarunkowania przedsiębiorczości w gminach
dc.title.alternative Resource determinants of entrepreneurship in municipalities
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2019-09-20

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics