Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i europejskim

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiącek, Marcin
dc.contributor.author Roszkiewicz, Janusz
dc.date.accessioned 2020-01-02T10:36:05Z
dc.date.available 2020-01-02T10:36:05Z
dc.date.issued 2020-01-02
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3616
dc.description.abstract Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. „Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i europejskim” Przedmiotem niniejszej rozprawy jest zasada ścisłej wykładni kompetencji organów władzy publicznej, w polskiej doktrynie określana jako zakaz domniemywania kompetencji. Innymi słowy, każde działanie władz publicznych powinno mieć wyraźną podstawę w przepisie prawa. Źródłem zakazu domniemywania kompetencji jest zasada legalizmu, zasada państwa prawnego i zasada podziału władzy. Wymóg ścisłej wykładni przepisów kompetencyjnych stanowi fundamentalną regułę polskiego prawa publicznego, natomiast odgrywa coraz mniejszą rolę w prawie międzynarodowym i europejskim, gdzie zasadą staje się stopniowo rozszerzająca wykładnia kompetencji organów międzynarodowych. Zakaz domniemywania kompetencji nie ma charakteru absolutnego, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest działanie organu władzy publicznej w ramach kompetencji, która nie wynika z przepisu prawa wprost, lecz w sposób dorozumiany. Summary of doctoral dissertation: „The prohibition of presumption of powers in light of constitutional, international and European law” The subject of this dissertation is the principle of strict interpretation of powers of public authorities, which in Polish doctrine is referred to as «the prohibition of presumption of powers». In other words, any action by public authorities should have an explicit legal basis. The concept of strict interpretation of powers is derived from the principle of legalism, the rule of law and the principle of separation of powers. It remains as fundamental rule of Polish public law, while it plays an less significant role in international and European law, where powers are more and more often interpreted expansively. The «prohibition of the presumption of competence» is not absolute, in justified cases it is permissible for the public body to exercise power which does not result from a legal provision directly, but implicitly.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject wykładnia językowa
dc.subject zakaz domniemywania kompetencji
dc.subject władze publiczne
dc.subject organ państwa
dc.subject Kompetencja
dc.title Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i europejskim
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Janusz Roszkiewicz
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2020-01-14

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics