Divided cities. A case study of Mitrovica

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sujecka, Jolanta
dc.contributor.author Maciulewicz, Marzena
dc.date.accessioned 2020-03-10T14:06:02Z
dc.date.available 2020-03-10T14:06:02Z
dc.date.issued 2020-03-10
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3667
dc.description.abstract Od wojny w Kosowie (1999), Mitrowica jest postrzegana i opisywana jako miasto podzielone, które zostało rozerwane na dwie części w konsekwencji konfliktu zbrojnego i gdzie rzeka Ibar stanowi nieoficjalną granica między terytoriami zdominowanymi przez Albańczyków (południowa część) i Serbów (północna część). Nie ulega wątpliwości, że rzeczywistość podziałów w Mitrowicy jest bardziej złożona niż jest to powszechnie opisywane i analiza przestrzeni miejskiej nie powinna ograniczać się jedynie do opisu współczesnych podziałów etnicznych/narodowych. Celem rozprawy było zbadanie przestrzeni i zasięgu procesów dezintegracyjnych w jednym z emblematycznych miast podzielonych regionu w perspektywie odmiennej od skoncentrowanej jedynie na konflikcie i dyskursie etniczno-narodowym. Praca zawiera rozdział wprowadzający, który przedstawia stan badań i przyjętą metodologię, rozdział stanowiący ramę historyczną przedmiotu badań, trzy rozdziały analityczne oraz podsumowanie. Rozdziały analityczne dysertacji koncentrują się na przedstawieniu wybranych aspektów procesów dezintegracji i integracji w mieście: sfery symbolicznej i znaczeń (wymiar symboliczny), relacji społecznych (wymiar społeczny) oraz zjawiska duplikacji infrastruktury i usług (wymiar funkcjonalny).
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject przestrzeń pokonfliktowa
dc.subject przestrzeń miejska
dc.subject sąsiedztwo
dc.subject aktor przestrzeni miejskiej
dc.subject miejsce pamięci
dc.subject Kosowo
dc.subject miasto podzielone
dc.subject Mitrowica
dc.title Divided cities. A case study of Mitrovica
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Bogusława Rokoszewska
dc.contributor.department Wydział „Artes Liberales”
dc.date.defence 2020-03-19

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics