Stars and Labyrinths. Poetry, Sign, Festvities for the Valois King of Poland in Paris in 1573

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrościcki, Juliusz A.
dc.contributor.author Kociszewska, Ewa
dc.date.accessioned 2013-11-21T13:21:06Z
dc.date.available 2013-11-21T13:21:06Z
dc.date.issued 2013-11-21
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/410
dc.description.abstract Stars and Labyriths
dc.description.abstract The dissertationis a study of text and objectscreated in Paris in 1573 to celebrate the election of Henri de Valois, the future Henri III of France, to the throne of Poland. The work is composed of two case studies, each of which takes as a point of departure the study of a specific “object” linked to the celebrations of Henri’s election. The first part offers a thorough analysis of the royal device, while the second begins with a reconstruction and exegesis of the court spectacle, both created to celebrate the election of Henri de Valois. For each study, the ideas behind these two inventions will then be set into wider political, intellectual and artistic context, mainly through the use of poetic sources. As a result, two main ideological threads in the celebrations for the Valois king of Poland will be uncovered and explored: the imperial mirage of the French dynasty and the performance of motherhood by Catherine de Médicis.
dc.description.abstract Przedmiotem pracy są teksty i obiekty artystyczne powstałe w Paryżu w 1573 roku dla Henryka Walezego jako króla Polski. Praca zbudowana jest wokół analizy i interpretacji dwóch najważniejszych i najlepiej udokumentowanych „obiektów” celebrujących elekcję: osobistej dewizy króla oraz dworskiego spektaklu wydanego na jego cześć w ogrodzie Tuileries. Część pierwszą otwiera analiza nieznanego dotąd rękopisu ze zbiorów Châteaud’Ecouen, zawierającego szczegółowy opis astrologiczno-kabalistycznej dewizy stworzonej dla Henryka jako króla Polski. Tekst zestawiony został z odnalezionymi w archiwach i bibliotekach paryskich źródłami wizualnymi oraz przedstawiony w kontekście pism humanistów z kręgu Guillaume’a Postela. Tekst rękopisu pozwolił na sformułowanie hipotezy o idei polsko-francuskiego imperium Walezjuszów jako głównym wątku paryskich uroczystości zorganizowanych dla Henryka jesienią 1573 roku. Dla udowodnienia tej tezy przeanalizowane został ceremoniał uroczystego wjazdu króla Polski do Paryża, a także łacińskie i francuskie inskrypcje, teksty poetyckie i naukowe skomponowane z tej okazji. Część druga poświęcona jest pełnej analizie i interpretacji jednego z najsłynniejszych spektakli w XVI w. sz w., Ballet des Polonais, wydanego przez Katarzynę Medycejską w ogrodzie Tuileries dla Henryka Walezego z okazji wizyty poselstwa polskiego w Paryżu. Inwencja spektaklu autorstwa poety i humanisty Jeana Dorata przedstawiona została w cyklu enigmatycznych łacińskich wierszy zawartych w druku Magnificentissimispectaculi… descriptio. Uważna lektura tego ignorowanego przez badaczy tekstu oraz umieszczenie go w politycznym, artystycznym i literackim kontekście (przede wszystkim sieci intertekstualnych odniesień do księgi V i IX Eneidy oraz epyllionu Katullusa o weselu Peleusa i Tetydy, c. LXIV) pozwoliło zaproponować nową, pełniejszą interpretację spektaklu. W przeciwieństwie do rozpowszechnionej wśród badaczy opinii, spektakl ten nie propagował polityki zgody i tolerancji, ale miał za zadanie ukazać Katarzynę Medycejską jako kochającą matkę, promotorkę imperialnej potęgi Walezjuszów oraz potencjalną regentkę w imieniu Henryka III. Propozycja mojej interpretacji Ballet des Polonais poparta została innymi przykładami z 1573 roku: tekstami poetyckimi oraz analizą podobnej w wymowie ceremonii wręczenia Henrykowi aktu elekcji. Analiza poezji, znaków i uroczystości dla Henryka Walezego pozwoliło przedstawić słabo znane motywacje i wyobrażenia dworu francuskiego związane z elekcją francuskiego księcia na tron polski. Pozwala ona również na przedstawienie form i funkcji ikonografii politycznej we Francji ostatnich władców z dynastii Walezjuszów.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject valois
dc.subject france
dc.subject renaissance
dc.subject renesans
dc.subject francja
dc.subject henryk walezy
dc.title Stars and Labyrinths. Poetry, Sign, Festvities for the Valois King of Poland in Paris in 1573
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Ewa Kociszewska
dc.contributor.department Wydział Historyczny
dc.date.defence 2013-12-13

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics