Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w systemie bankowym

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Górski, Marian
dc.contributor.author Chodnicka, Patrycja
dc.date.accessioned 2013-11-25T09:11:09Z
dc.date.available 2013-11-25T09:11:09Z
dc.date.issued 2013-11-25
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/413
dc.description.abstract Celem pracy jest określenie czynników wpływających na skłonność sektora bankowego do raportowania transakcji podejrzanych oraz na skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy (PPP). Postawiono trzy hipotezy badawcze, i tak: zjawisko raportowania transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy przez sektor bankowy uzależnione jest od poziomu rozwoju gospodarczego, stabilności gospodarczej oraz stopnia rozwoju rynku usług finansowych i jego struktury. Im wyższe koszty ponoszone przez sektor bankowy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, tym mniejsza jego skłonność do przesyłania raportów dotyczących transakcji podejrzanych do krajowych jednostek analityki finansowej. Im bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie PPP, tym więcej raportów dotyczących transakcji podejrzanych przesyłanych jest przez banki. Do weryfikacji hipotez wykorzystano analizę i krytykę piśmiennictwa, badanie dokumentów, analizę statystyczną (statyczne i dynamiczne metody regresji panelowej oraz metody regresji liniowej wraz z niezbędnymi testami) i porównawczą.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject czynniki ryzyka
dc.subject instytucje obowiązane
dc.subject krajowe jednostki analityki finansowej
dc.subject system bankowy
dc.subject pranie pieniędzy
dc.title Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w systemie bankowym
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Patrycja Chodnicka
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2013-12-04

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics