NMR Studies of Magnetic Shielding in Gaseous Hydrogen and Solid Iridium Hydrides

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jackowski, Karol
dc.contributor.advisor Wasylishen, Roderick
dc.contributor.author Garbacz, Piotr
dc.date.accessioned 2013-12-10T14:46:45Z
dc.date.available 2013-12-10T14:46:45Z
dc.date.issued 2013-12-10
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/433
dc.description.abstract In the first part of this work, 1H and 2H magnetic shielding of hydrogen molecules was determined. Particularly, it was shown that in the HD molecule the proton is 12(4) less shielded than the deuteron. Using gaseous hydrogen as a standard, which measured shielding equals 26.293(5) ppm, shielding of several simple molecules was determined from their chemical shifts. Moreover, it was found that the upper bound for the contribution from anomalous spin-dependent forces to the spin-spin coupling constant of HD is 150 mHz. In the second part, two families of transition metal complexes were characterized using solid-state NMR spectroscopy: (1) several iridium(III) hydrides, which hydride protons are strongly shielded (80 ppm) and their shielding tensors have significant anisotropies (100 ppm), (2) complexes in which D2 is a ligand.
dc.description.abstract W pierwszej części pracy wyznaczono magnetyczne ekranowanie 1H i 2H w cząsteczkach wodoru. W szczególności pokazano, że w cząsteczce HD ekranowanie protonu jest o 12(4) ppb mniejsze niż ekranowanie deuteronu. Używając gazowego wodoru jako wzorca, którego zmierzone ekranowanie jest równe 26.293(5) ppm, wyznaczono ekranowania protonów w serii prostych molekuł gazowych z ich przesunięć chemicznych. Ponadto, znaleziono górne oszacowanie na wpływ hipotetycznych oddziaływań przenoszonych przez aksiony na stałą sprzężenia spin-spin w HD (150 mHz). W drugiej części scharakteryzowano za pomocą spektroskopii NMR dwa rodzaje kompleksów metali przejściowych: (1) serię wodorków irydu(III), których protony wodorkowe są silnie ekranowane (80 ppm) a ich tensory ekranowania mają dużą anizotropię (100 ppm) oraz (2) kompleksy zawierające D2 jako ligand.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject magnetyczne ekranowanie jądrowe
dc.subject magnetic nuclear shielding
dc.subject wodór
dc.subject hydrogen
dc.subject wodorek
dc.subject hydride
dc.subject magnetyczny rezonans jądrowy
dc.subject nuclear magnetic resonance
dc.title NMR Studies of Magnetic Shielding in Gaseous Hydrogen and Solid Iridium Hydrides
dc.title.alternative Badania NMR magnetycznego ekranowania w gazowym wodorze i w stałych wodorkach irydu
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Piotr Garbacz
dc.contributor.department Wydział Chemii
dc.date.defence 2013-12-20

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics