Wpływ stylu przywództwa kadry menedżerskiej na wyniki działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliszkiewicz, Joanna Olga
dc.contributor.author Rola-Jarzębowska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-24T14:01:37Z
dc.date.available 2013-12-24T14:01:37Z
dc.date.issued 2013-12-24
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/440
dc.description.abstract Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. W części pierwszej przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu, określono cele i sformułowano hipotezy badawcze, opisano metodologię badań oraz przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy z zakresu przywództwa, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności kadry menedżerskiej. Część badawczą stanowi ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej badanych przedsiębiorstw różniących się ze względu na dominujący styl kierowania kadry menedżerskiej, stopień wykorzystywania transformacyjnych, transakcyjnych i laissez-faire zachowań przywódczych i ze względu na stopień rozwoju wybranych kompetencji. W tej części pracy przedstawiono charakterystykę branży spożywczej i przeprowadzono analizę badanych przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanych podmiotach dominują efektywne style kierowania. Wykorzystane metody analizy wielowymiarowej pozwoliły na stworzenie syntetycznego miernika rozwoju przedsiębiorstw i przedstawienie rankingu. Dodatkowo dokonano podziału przedsiębiorstw ze względu na wykorzystywane przez kadrę menedżerską zachowania przywódcze i kompetencje, a następnie porównano w tych grupach wartość średnią syntetycznego miernika rozwoju. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wniosku, że efektywność ekonomiczno – finansowa jest wyższa w przedsiębiorstwach w których dominują efektywne style kierowania, jak również w tych podmiotach, w których kadra zarządzająca w większym zakresie wykorzystuje zachowania transformacyjne i ma bardziej rozwinięte kompetencje.
dc.rights 10daysAccess
dc.subject styl kierowania
dc.subject przywództwo transformacyjne
dc.subject style przywództwa
dc.subject efektywność ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstw
dc.title Wpływ stylu przywództwa kadry menedżerskiej na wyniki działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
dc.title.alternative Impact of managers’ leadership style on enterprises performance in the food industry
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Agnieszka Rola-Jarzębowska
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2014-01-15

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics