Edukcja dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Siemak-Tylikowska, Alicja
dc.contributor.author Batorczak, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-13T10:11:28Z
dc.date.available 2014-01-13T10:11:28Z
dc.date.issued 2014-01-13
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/457
dc.description.abstract Wskazania do realizacji edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i Wielkiej Brytanii wynikają m.in. z międzynarodowych zobowiązań jakimi są: ogłoszona przez ONZ a koordynowana przez UNESCO Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005-20014) oraz Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W przyjętych ramach wdrożenia Strategii EZR zalecane jest prowadzenie badań m.in. w obszarze skuteczności EZR oraz tworzenia narzędzi oceny tej skuteczności.. W pracy doktorskiej podjęto się porównania stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i Wielkiej Brytanii w ostatnim etapie Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Zakres podjętych badań porównawczych nad stanem edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i Wielkiej Brytanii odnosi się do edukacji formalnej - do poziomu nauczania uczniów w wieku 14-15 lat. W Polsce jest to III etap edukacyjny - poziom gimnazjum, w Wielkiej Brytanii jest to IV poziom edukacyjny (Key stage 4) obejmujący swoim zakresem edukację uczniów w wieku 14- 16 lat. Wybrany do przeprowadzenia badań etap nauczania formalnego ma kluczowe znaczenie dla procesu edukacyjnego. Zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii ukończenie gimnazjum i secondary school jest obowiązkowe i teoretycznie może zakończyć proces edukacyjny. Tak więc wiedza oraz umiejętności uczniów kończących ten poziom edukacyjny są odzwierciedleniem efektów obowiązkowej edukacji formalnej przygotowującej do podejmowania ról społecznych w życiu dorosłym. Porównanie stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do poziomu edukacyjnego kończącego obowiązkową edukację szkolną wymagało zarówno analizy dokumentów jak i przeprowadzenia badań empirycznych. Podjęto procedurę badawczą składającą się z następujących etapów: - Określenie czym jest skuteczna edukacja dla zrównoważonego rozwoju. - Opracowanie wskaźników służących ocenie skutecznej EZR. - Przegląd i analiza pożądanych w EZR kompetencji ucznia. - Przeprowadzenie badań empirycznych w zakresie: -(i) oceny ilościowej i jakościowej działań podejmowanych w zakresie EZR w szkole na poziomie III etapu edukacyjnego w Polsce, oraz IV poziomu edukacyjnego (Key stage 4) w Wielkiej Brytanii. - (ii) oceny jakościowej kompetencji uczniów w zakresie EZR kończących etap obowiązkowej edukacji szkolnej w Polsce i w Anglii.
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject edukacja formalna
dc.subject edukacja dla zrównoważonego rozwoju
dc.subject rozwój zrównoważony
dc.subject edukacja
dc.subject komptencje ucznia
dc.title Edukcja dla zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Batorczak
dc.contributor.department Wydział Pedagogiczny
dc.date.defence 2014-01-21

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics