Doktoraty Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (Archiwum)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (Archiwum)

 

Recent Submissions

 • Grzywacz, Marek (2020-06-18)
  Bezpieczeństwo surowcowe stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla właściwie każdej współczesnej państwowości. Jego istota nie była jednak przez wiele lat dostrzegana i doceniana, a kategoria ta została zepchnięta ...
 • Zwierz, Marta (2020-03-02)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zakaz ne bis in idem w prawie administracyj-nym. Autor zakłada, że zakaz ne bis in idem nie dotyczy już wyłącznie norm prawa karnego, ale ma charakter dyrektywy ogólnosystemowej, a ...
 • Hlebicka-Józefowicz, Anna (2019-11-29)
  Celem rozprawy jest analiza przyjętych w Polsce rozwiązań z zakresu wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej. Analiza dotyczy w szczególności wpływu, jaki sposób ukształtowania tego etapu postępowania przed Trybunałem ...
 • Osdoba, Wiktoria (2019-11-29)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest przedstawienie mechanizmów prawnych regulacji rynków rolnych funkcjonujących w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z uwzględnieniem jej ewolucji. Rozwój prawa europejskiego, a w szczególności ...
 • Szydełko, Dariusz (2019-09-26)
  Celem badawczym niniejszej dysertacji jest opracowanie nowych metod ustalania dochodu podatników prowadzących działalność rolniczą, który mógłby stać się podstawą opodatkowania podatku dochodowego od działalności ...