Idéologie et poétique. Manifestes et programmes littéraires aux Caraïbes francophones (XXe siècle)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kwaterko, Józef
dc.contributor.author Obszyński, Michał
dc.date.accessioned 2014-03-10T08:27:32Z
dc.date.available 2014-03-10T08:27:32Z
dc.date.issued 2014-03-10
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/628
dc.description.abstract Celem rozprawy doktorskiej jest prześledzenie wzajemnych stosunków (współzależności i napięć) między ideologią a poetyką wypracowaną w manifestach literackich i tekstach programowych na Antylach francuskich i na Haiti w XX wieku. Mimo pewnych różnic wynikających z sytuacji politycznej (Haiti jest państwem suwerennym od 1804 roku, Antyle są departamentem zamorskim Francji od 1945 roku) literatury obu tych przestrzeni poszukują w XX wieku afirmacji i uznania przez świat pod postacią różnorodnych koncepcji tożsamościowych. Dyskurs krytyczny, w który wpisują się analizowane manifesty i teksty programowe, staje się ważną przestrzenią dla debat społeczno-politycznych i polemik estetycznych między pisarzami na temat estetyki. Analiza wpływu ideologii na literaturę frankofońską na Karaibach pozwala zatem zaobserwować powstawanie oraz rozwój wielu doktryn, orientacji i prądów literackich.
dc.description.abstract This dissertation aims to examine the mutual influences of the ideologies and the poetics worked out in the literary manifestos and other programmatic texts of Haiti and the French Antilles in 20th century. Despite some differences between the two contexts (while Haiti has been an independent state since 1804, Antilles are a French overseas department), the literatures of both spend the 20th in search of affirmation and worldly respect by means of various identity theories. Analyzing the import of ideology on the Caribbean literature in French enables us to observe the development of numerous doctrines and literary movements.
dc.language.iso fr
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject szkoły literackie
dc.subject manifest literacki
dc.subject literatura antylska
dc.subject literatura haitańska
dc.subject literatura frankofońska
dc.subject écoles littéraires
dc.subject manifeste littéraire
dc.subject littérature haïtienne
dc.subject littérature antillaise
dc.subject littérature francophone
dc.title Idéologie et poétique. Manifestes et programmes littéraires aux Caraïbes francophones (XXe siècle)
dc.title.alternative Ideologia i poetyka. Manifesty i programy literackie na Karaibach frankofońskich (XX wiek)
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Michał Obszyński
dc.contributor.department Wydział Neofilologii
dc.date.defence 2014-03-19

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics