Doktoraty Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (Archiwum)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (Archiwum)

 

Recent Submissions

 • Krzyżewski, Tomasz (2020-11-19)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza warunków dopuszczalności stosowania przez przedsiębiorców w ramach współpracy ze swoimi kontrahentami, instytucji zakazu konkurowania. Klauzule tego typu są powszechnie ...
 • Zygier, Marta (2020-11-19)
  W czerwcu 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Rekomendacja została przygotowana w odpowiedzi na nieprawidłowości w stosowanym przez banki i zakłady ...
 • Rypina, Mariusz (2020-08-28)
  Choć sama problematyka udostępniania informacji publicznej jest przedmiotem wielu publikacji, to jednak kwestia udostępniania takich informacji przez podmioty prywatne nie doczekała się jak dotychczas kompleksowego ...
 • Grzywacz, Marek (2020-06-18)
  Bezpieczeństwo surowcowe stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla właściwie każdej współczesnej państwowości. Jego istota nie była jednak przez wiele lat dostrzegana i doceniana, a kategoria ta została zepchnięta ...
 • Zwierz, Marta (2020-03-02)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zakaz ne bis in idem w prawie administracyj-nym. Autor zakłada, że zakaz ne bis in idem nie dotyczy już wyłącznie norm prawa karnego, ale ma charakter dyrektywy ogólnosystemowej, a ...